ترجمه رشته کامپیوتر ارشد- کدگذاری شبکه میدان پیچیده بهینه شده نرخ خطای- نمونه برای ارتباطات بی‌سیم

ترجمه رشته کامپیوتر ارشد- کدگذاری شبکه میدان پیچیده بهینه شده نرخ خطای- نمونه برای ارتباطات بی‌سیم

برچسب ها:
کدگذاریشبکه میدان پیچیدهنرخ خطایترجمه مقاله مقاله ارشد ISIترجمه آماده

رفتن به سایت اصلی

ترجمه رشته کامپیوتر ارشد- کدگذاری شبکه میدان پیچیده بهینه شده نرخ خطای- نمونه برای ارتباطات بی‌سیم

دسته بندي : کامپیوتر و IT

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

چکیده در این مقاله، کدگذاری شبکه میدانی پیچیده (CFNC) در کانال رله چند کاربر با ارتباطات غیرقائم مورد مطالعه قرار گرفته است. با هدف تقویت عملکرد کانال رله کدگذاری شده CFNC، ما به بهینه‌سازی CFNC براساس مشخصه‌های نرخ خطای- نمونه (SER) در شبکه پرداختیم. برای دستیابی به چنین سطحی بهینگی، ما ابتدا یک محدوده را برای SER کانال رله کدگذاری شده بدست می‌آوریم که از الگوی ردیابی حداکثر- احتمال هم در رله و هم در گره مقصد استفاده می‌کند. سپس، بهینه‌سازی CFNC به عنوان یک برنامه محدب انجام می‌گیرد که سعی در به حداقل رساندن محدوده SER دارد در حالی که محدودیت کل توان انتقال و شکل هندسی شبکه را مدنظر دارد. سپس ما شرایط Korush- Kuhn- Tucker (KKT) پارامترهای CFNC بهینه را بدست می‌آوریم. به دلیل وجود یک الگوی غیرخطی در شرایط KKT ساده شده، یک راه‌حل شکل بسته برای پارامترهای بهینه امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای غلبه بر این مشکل، ما یک راه‌حل تقریب‌گیری را برای CFNC بهینه مطرح می‌کنم که از یک نتیجه نظری اطلاعاتی بهره می‌گیرد. پس از تعیین پارامترهای CFNC شده SER ، ما به بررسی متوسط نرخ خطای بیت (BER) شبکه برای پارامترهای مختلف می‌پردازیم. بررسی‌های متعدد انجام شده نشان می‌دهند که CFNC بهینه شده SER می‌توانند BER را تا 29% در شرایط عادی CFNC برای یک کانال رله دو کاربری، تقویت‌کنند.کلیدواژه‌ها: کانال رله، کدگذاری شبکه، کدگذاری شبکه میدانی پیچیده، کدگذاری شبکه بهینه شده 1- مقدمه تقاضا برای ارتباطات سیار افزایش چشمگیری به دلیل افزایش حجم ترافیک داده‌های چندرسانه‌ای در نتیجه بکارگیری ابزارهای اندروید و آیفون، استفاده از ریدرهای ای‌بوک مثل آی‌پاد و کینول و استفاده از شبکه‌سازی اجتماعی و سایت‌های به اشتراک‌گذاری ویدئو مثل فیسبوک و یوتیوب داشته است. روش‌های مختلف بهینه‌سازی منبع که مبتنی بر برآورد حجم ترافیک و مدیریت چنین شبکه‌های سیار هستند در [4-2] مطرح شده‌اند. با هدف پاسخگویی به افزایش سطح تقاضا برای رسانه‌های انتقال و دسترسی به اینترنت در لینک‌های بی‌سیم پرسرعت، روش‌های مختلفی می‌توانند برای کاهش تأثیرات مخرب کانال‌های فعلی (مثل ارتباطات چندکاربری الگوی چندمسیری و سایه‌سازی) بکار گرفته شوند که در آنها به دریافت‌کننده چندین نسخه از سیگنال انتقال‌یافته در کانال‌های مختلف داده می‌شود که در صورت عملکرد مستقل، کاربرد خود را از دست می‌دهند. اخیراً، کانال‌های رله، توجه زیادی را به عنوان ابزاری برای دستیابی به تنوع مشارکتی جلب کرده‌اند [1، 5، 6] که در آن، کاربران ابتدا اطلاعات خود را از طریق رسانه‌های بی‌سیم ارسال کرده و سپس گره رله و گره مقصد هر دو اطلاعات حاوی سیگنال‌های کاربران را به دلیل ماهیت فرستندگی کانال بی‌سیم دریافت می‌کنند. پس از آن، گره‌های رله، اطلاعات مفیدی در مورد پیام‌های کاربر را از سیگنال‌های دریافتی، برمی‌دارند. در نهایت، آنها اطلاعات ارجاع داده شده به گره مقصد را با بکارگیری یک پروتوکل رله مثل “تقویت – و- ارسال” (AF) “کدگشایی- و- ارسال” (DF) و “برآورد- و- ارسال” (EF) و … ارسال می‌کنند. در نتیجه، گره‌های رله با کاربران همکاری می‌کنند تا به گره مقصد کمک کنند که با موفقیت، پیام‌های کاربر را کدگشایی کنند. در یک بسته رله سنتی، هر کاربر و گره‌های رله در حال همکاری، اطلاعات خود را از طریق کانال‌های قائم ارسال می‌کنند تا مانع تداخل الگوی دسترسی چندگانه شوند که موجب کاهش ورودی سیستم شده و همچنین به ناکارایی پهنای باند به ویژه برای شبکه‌های الگوی دسترسی بزرگ می‌شود. برای غلبه بر این مشکل ناکارایی، روش‌های کدگذاری- شبکه مختلفی مطرح شده‌اند [16-7]. مثل روش XOR، کدگذاری شبکه لایه فیزیکی (PNC) (کدگذاری شبکه آنالوگ a-ka) و غیره، کدگذاری شبکه میدانی پیچیده (CFNC) [7]. CFNC بالاترین ورودی (2/1 سمبل برای هر کاربر برای هر استفاده از شبکه) در مقایسه با روش‌های XOR و PNC برای ارتباطات در کانال‌های غیرقائم فراهم می‌آورد زیرا امکان کدگشایی پیام‌های کاربر را در شرایط تداخل تحت دسترسی چندگانه فراهم می‌آورد. با توجه به این ویژگی‌ها، ما CFNC را با ارتباطات رله غیرقائم مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این روش، به هر کاربر یک عدد خاص از پیش تعیین شده داده می‌شود که امضاء نامیده می‌شود. و امضاء برای وزن‌گیری سیگنال یک کاربر خاص قبل از ارسال داده‌ها بکار می‌رود که موجب شکل‌گیری مانعی در برابر تداخل چند کاربر می‌گردد. برای شبکه‌ای با چندین کاربر، Wang و سایرین [12] امضاءها را به شکل اعداد نمایی انتخاب می‌کنند که برای سیستم‌های چندخروجی – چند ورودی (MIMO) انتخاب شده و برای به حداقل رساندن خطاهای تصمیم شبکه رله بهینه نشده‌اند. برای تقویت سطح عملکرد براساس کانال رله کدگذاری شده CFNC، ما امضاءها را به شکل اعدادی پیچیده در نظر گرفته و سپس یک محدودیت حداکثر احتمال (ML) را برای نرخ خطای- نشانه (سمبل) سیستم بکار می‌بریم. سپس، یک رابطه غیرخطی میان بزرگی امضاء‌ها شکل می‌گیرد در حالی که امضاءهای کاربران از طریق به حداقل رساندن مرز- SER با توجه به محدودیت کل توان انتقال و شکل هندسی شبکه بهینه می‌شوند که نمی‌تواند با بکارگیری الگوی تحلیلی حل شود. پس از آن، ما یک راه‌حل تقریبی را براساس تحلیل نظری اطلاعات مطرح می‌کنیم. و سرانجام به بررسی عملکرد CFNC بهینه شده SER مطرح شده پرداخته و آن را با CFNC بهینه نشده برای پارامترهای مختلف سیستم مقایسه می‌کنیم. شایان ذکر است که رویکرد ما می‌تواند به عنوان یک الگوی مشترک بهینه‌سازی سیگنال و توان به حساب آورده شود زمانی که PNC برای کانال رله دسترسی چندگانه بکار گرفته می‌شود. در شرایط بهینه‌سازی گروهی، Akino و سایرین [17] روش را برای کانال رله دوطرفه مطرح کردند که در آن، کاربران از یک الگوی QPSK استفاده می‌کنند و مدل‌سازیگروهی و کدگذاری شبکه در شرایط ارسال رله در رله مبتنی بر اطلاعات حالت شبکه (CSI) کاربران بهینه می‌شوند. Zaidi و سایرین [18] از یک افزودن قائم استفاده کردند در حالی که رله دسترسی چندگانه (AWGN) از PNC استفاده می‌کرد و سپس PNC با کنترل توان هر کاربر بهینه شده تا حاصل نهایی با توجه به متوسط محدودیت توان گره رله به حداکثر برسد که این مسئله با بکارگیری یک روش تکرار نقطه ثابت حل شد. اخیراً، Wang و سایرین [19] از یک سناریو ارتباطی ویژه استفاده کردند که در آن، هر گره مقصد، تنها اطلاعات یک کاربر را در شیار زمانی اول دریافت می‌کند در حالی که PNC سیگنال بدست آمده از گره رله را کدگذاری می‌کند که این روند برای همه گره‌های مقصد در شیار زمانی دوم دیده می‌شود. آنها یک طرح کنترل توان را ارائه کردند تا مرز کارکرد هر کاربر را با توجه به حداکثر محدودیت توان با این فرض به حداکثر برسانند که CSI گره‌های ارتباطی برای همه گره‌ها شناخته شده است (یعنی CSI منتقل‌کننده و CSI دریافت‌کننده وجود دارند). در مقایسه با مطالعات قبلاً نام برده شده، کار ما کاملاً از بسیاری جهات متفاوت است. اول اینکه، گره‌های دریافت‌کننده (یعنی گره رله یا گره مقصد) تنها CSI را در کار ما می‌شناسند در حالی که گره‌های منتقل‌کننده، دانش زیادی ندارند. دوم اینکه، ما به صورت مشترک به بهینه‌سازی گروه سیگنال و توان مبتنی بر محدوده متوسط احتمال خطای- سمبل پرداختیم و این بهینه‌سازی شکل‌گیری به گروه‌ها مختلفی برای هر کاربر منتهی گردید. سرانجام، در مدل کانال بررسی شده، هر دو گره رله و مقصد شاهد سیگنال‌هایی در هر دو شیار زمانی هستند و بنابراین، کاملاً متفاوت با مشخصه‌های سیگنال و خطای سمبل در مقایسه با [19-17] می‌باشد. در این مقاله، ما مدل سیستم را برای کانال رله کدگذاری شده CFNC اولیه در بخش 2 ارائه می‌کنیم. سپس CFNC بهینه‌سازی شده SER در بخش 3 مطرح شده است. سپس، راه‌حل نسبی برای CFNC بهینه شده، SER در بخش 4 ارائه شده است. بخش 5 به معرفی نتایج متوسط شبیه‌سازی BER، CFNC بهینه شده می‌پردازد و سرانجام، نتیجه‌گیری‌های عمده در بخش 6 گنجانده شده‌اند.

دسته بندی: کامپیوتر و IT

تعداد مشاهده:
1456
مشاهده

کد فایل:19411
انتشار در:۱۳۹۷/۳/۲۰
حجم فایل ها:5116

اشتراک گذاری:

 قیمت:

30,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
کدگذاریشبکه میدان پیچیدهنرخ خطایترجمه مقاله مقاله ارشد ISIترجمه آماده

 • مقاله بررسی تورم و چالش دولتها

  تورم,مقاله بررسی تورم و چالش دولتها دانلود فایل اصلی مقاله بررسی تورم و چالش دولتها از سایت دانلود فایل بررسی تورم و چالش دولتها در حجم  101 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن…

 • ادبیات نظری و فصل دوم هوش هیجانی (فصل 2 پایان نامه)

  ادبيات نظري هوش هیجانی,پيشينه پژوهش مولفه های هوش هیجانی,پيشينه تحقيق هوش هیجانی,پيشينه نظري هوش هیجانی,چارچوب نظري هوش,دانلود مباني نظري هوش شناختی,فصل دوم هوش هیجانی,مباني نظري دیدگاههای هوش هیجانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش هوش هیجانی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن

  پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن دانلود پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ضوابط طراحی معماری بالکن، در 18 اسلاید PPTX قابل ویرایش با افکت جهت ارائه کلاسی دانشجویان عمران،…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی (فصل 2)

  پيشينه نظري مهارت ها,چارچوب نظري انواع سازگاری,دانلود مباني نظري سازگاری,عوامل موثر بر فرآیند سازگاری,فصل دوم پايان نامه ارشد دیدگاه یادگیری اجتماعی,مباني نظري مهارتهای ارتباطی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری و مهارتهای ارتباطی (فصل 2) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های فرهنگ پذیری و هویت فرهنگی(فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و انواع استراتژی رقابتی (فصل دوم پایان نامه),پيشينه پژوهش دیدگاه های هویّت و هویّت فرهنگی,پيشينه تحقيق هویّت و هویّت فرهنگی,فصل دوم پايان نامه مفاهیم و تعاریف هویّت و هویّت فرهنگی,مباني نظري فرهنگ و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق چسبندگی هزینه هاو مدیریت سود (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش چسبندگی هزینه و حاکمیت شرکتی,پيشينه تحقيق چسبندگی هزینه و مدیریت سود,چارچوب نظري مدیریت سود pd,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق چسبندگی هزینه ها و مدیریت سود,فصل دوم پايان نامه تاریخچه مدیریت سود,مباني نظري نحوه محاسبه چسبندگی هزینه دانلود…

 • بررسی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس

  بررسی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس برچسب ها: پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورسپروژه بررسی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه…

 • پاورپوینت تیرچه و بلوک سقفی

  پاورپوینت تیرچه و بلوک سقفی برچسب ها: دانلود پاورپوینت تیرچه و بلوک سقفیتیرچه و بلوک سقفیپاورپوینت تیرچه بلوکآشنایی با تیرچه و بلوک سقفیمراحل اجرای سقف تیرچه بلوکپاورپوینت تیرچه و بلوک سقفیتیرچهمعرفی سقف تیرچه بلوکپاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک رفتن به…

 • پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار

  پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار دانلود پیشینه پژوهش و مبانی نظری رهبری خدمتگزار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رهبری خدمتگزار ضرورت تاكيد بر اعتماد عمومي و اعتماد درون سازماني كه روز…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم مدیریت تعارض (فصل دوم)

  پاورپوینت مدیریت تعارض,پيش,پيشينه پژوهش مقاله مدیریت تعارض,پيشينه تحقيق سبک های مدیریت تعارض,پيشينه نظري استراتژي هاي مديريت تعارض,چارچوب نظري مدیریت تعارض pdf,دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهش مدیریت تعارض(فصل دوم),مباني نظري مدیریت تعارض چیست؟ دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و سوابق…

 • پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

  پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری برچسب ها: شبکه جمع آوری فاضلابمراحل اجرای شبکه فاضلابحداکثر شیب لوله های فاضلاب شهریاجرای شبکه فاضلاب شهریالگوهای شبکه فاضلابکتاب طراحی شبکه های آب و فاضلابکتاب طراحی شبکه فاضلابدانلود جزوه طراحی شبکه های…

 • طرح توجیهی تولید پنکه سقفی پارس خزر

  پروژه کارافرینی وسایل خانگی,تولید لوازم خانگی,طرح توجیهی پنکه سقفی,طرح توجیهی تولید پنکه سقفی,طرح توجیهی صنعتی و اقتصادی تولید پنکه,طرح توجیهی لوازم خانگی,طرح کسب و کار احداث کارخانه لوازم خانگی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید پنکه سقفی پارس خزر از…

 • پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه

  پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه دانلود پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت تحلیل و آنالیز مجتمع تجاری تیراژه،در حجم 42 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رابطه بین درگیری و وفاداری به برند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 1 - 2…

 • پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار

  پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار دانلود پیشینه و مبانی نظری خود نظم بخشی رفتار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی خودنظم بخشی رفتار طبق نظر…

 • مقایسه شهر آمل و استانبول

  مقایسه شهر آمل و استانبول دانلود مقایسه شهر آمل و استانبول دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل مقایسه شهر آمل و استانبول فهرست اقلیمزمین‌شناسی آب و هوا جمعیت‌شناسی معماریمعماری بومینمای هوایی استانبولمقایسه ساختمان های قدیمی استانبول و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق الگوهای ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری الگوهای ارتباطی , رویکرد ارتباطی خانواده فهرست مطالب : الگوهای ارتباطی نظریه‌های الگوهای…

 • پیشینه و مبانی نظری مديريت دانش

  پیشینه و مبانی نظری مديريت دانش دانلود پیشینه و مبانی نظری مديريت دانش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل در عصرحاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانون های اصلاح و تربیت(فصل دوم)

  ادبيات نظري کانون های اصلاح و تربیت,چارچوب ادبيات نظري و پيشينه تحقيق ک,چارچوب نظري کانون های اصلاح و تربیت,دانلود مباني نظري کانون های اصلاح و تربیت,مباني نظري پايان نامه کانون های اصلاح و تربیت,مباني نظري و پيشينه پژوهش کانون های…

 • پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم)

  پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد سفر آب روی زمین (علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها

  بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها برچسب ها: پایان نامه هوش هیجانیتحقیق خودکارامدی بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاههاخود تنظیمیهمدلی یا هوشیاری اجتماعیمهارتهای اجتماعیکاربرد هوش هیجانی رفتن به سایت اصلی بررسی رابطه…

 • پاورپوینت جامع و کامل كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد

  پاورپوینت جامع و کامل كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش خودکشی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مفهوم خودکشی خودكشي يكي از معضلات اجتماعي است كه ‏ امروزه با توجه به پيچيده ‏ تر…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی , کورتیزول و تستوسترون

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی , کورتیزول و تستوسترون دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فشار روانی , کورتیزول و تستوسترون دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق فشار…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مکاتب عمده ژئوپلیتیک(نظریه های برجسته ژئوپلیتیکی)

  دانلود پاورپوینت با موضوع مکاتب عمده ژئوپلیتیک(نظریه های برجسته ژئوپلیتیکی) برچسب ها: نظریه های ژئوپلیتیکیجایگاه ایران در نظریه های ژئوپلیتیکبررسی نظریات ژئوپلیتیک در صد سال اخیررشته ژئوپلیتیکژئوپلیتیک ایرانژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکژئوپلیتیک pdfژئوپلیتیک خاورمیانهکتاب ژئوپلیتیکژئوپلیتیک در جدولتعاریف ژئوپلیتیک رفتن به سایت اصلی…

 • فایل پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری

  فایل پاورپوینت الهام پذیری از طبیعت در معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت الهام پذیری از طبیعتالهام پذیری از طبیعت در معماریالهام گیری معنایی از طبیعتالهام از قواعد طبیعت در معماریدانلود پاورپوینت پروژه معماریطبیعت در معماریالهام از طبیعت در معماریپاورپوینت الهام…

 • پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی،رضایت مشتری و اعتماد

  پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی،رضایت مشتری و اعتماد دانلود پیشینه و مبانی نظری تعاریف و مفاهیم رویکردهای بازاریابی،رضایت مشتری و اعتماد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل دوم بخش…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم افسردگی پس‌ از‌ زایمان (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش علت افسردگی بعد از زایمان چیست,پيشينه تحقيق نشانه های افسردگی پس از زایمان,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق افسردگی پس‌ از‌ زایمان (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد درمان افسرد,مباني نظري مقالاتِ تحقیقاتی برای افسردگی پس‌ از‌ زایمان…

 • دانلود مقاله بررسی نظام دسترسی سواره و پیاده درمراکز محلات شهر جدید بهارستان

  بررسی,بهارستان,پیاده,جدید,دانلود,درمراکز,دسترسی,سواره,شهر,محلات,مقاله,نظام دانلود فایل اصلی دانلود مقاله بررسی نظام دسترسی سواره و پیاده درمراکز محلات شهر جدید بهارستان از سایت دانلود فایل چکیده: در ۲- ۳دهه اخیر، در نتیجه اوج گیری و حاد شدن مشکلات شهری مانند آلودگی محیط، دشواری رفت…

 • مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی

  مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی دانلود مبانی نظری و پیشینه بانکداري الکترونيک در ایران و مالزی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تاريخچه و چگونگي پيدايش بانکداري .......................................................................................................... 11…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان

  ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان دانلود ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ادبیات نظری تحقیق تعاریف وانواع وفاداری مشتریان وفاداري مشتريان 2 - 2 -…

 • پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی

  پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی دانلود پاورپوینت با موضوع شفیعی کدکنی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل شفیعی کدکنی در سال 1318 هجری شمسی در کدکن از توابع تربت حیدریه متولد شد. شفیعی کدکنی هرگز به دبستان…

 • بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری

  عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری,کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا,محرک جریان نقدی,مفاهیم سود در سطح ساختار,مفاهیم سود در سطح معانی,مفهوم سود از دیدگاه حسابداری,مفهوم سود در گزارشگري مالي دانلود…

 • پاورپوینت تئوري گازساده

  پاورپوینت تئوري گازساده برچسب ها: پاورپوینت تئوري گازساده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تئوري گازساده دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت تئوري گازساده قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 75قسمتی از پاورپوینتالف) يك گاز ايده ال…

 • پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری

  پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری دانلود پیشینه و مبانی نظری ریسک اعتباری و مصداق آن در صنعت بانکداری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 10 2…