دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کارورزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران دانلود گزارش کارآموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران شركت

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران

دسته بندي : برق و الکترونیک

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران شامل(35 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرستمقدمه:انرژي الکتريکي در قياس با ساير انرژي ها:اجزاء سيستم انرزي الکتريکي:رنج هاي استاندارد شده ي ولتاز در ايران:شبکه توزيع:انواع مختلف شبکه هاي توزيع:شيوه توزيع انرزي الکتريکيشبکه توزيع هوايي:لوازم و وسائل وتجهيزات شبکه هاي توزيع هوايي :سيم هاي هوايي و متعلقات آن:لوازم حفاظتي شبکه توزيع:متعلقات سيم هاي هوايي در يک شبکه توزيع هواييلوازم حفاظتي شبکه توزيع:رکلوزر(Recloser):پست هاي توزيع:تجهيزات خط NHV :تجهيزات خط UV :خدمات:قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:ثبت شركتها:تداركات و پشتيباني:لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكيشركت و دسته بندي سوابق كار خارج از شركت :امور مالي شركت:مراحل تنظيم اسنادكنترل هزينه ها با تهيه ترازمراجع وعملكرد ماليدفتر خدمات بازرگاني:امورمربوط به ديسپاچينگ و عملكرد آن در شبكه :امور نظارت و كيفيت مهندسان شركت:موارد ونكات فني در شركت:مقدمه:امروزه برق بعنوان جزء لاينفک زندگي انسان محسوب ميشود .شبکه وسيع انرزي الکتريکي با انشعابات زياد مجتمع هاي بزرگ وکوچک صنعتي ومسکوني را تغذيه مينمايد.انرزي الکتريکي در قياس با ساير انرزي ها از محاسن ويزه اي برخوردار است شامل:1- محدوديتي از نظر مقدار در انتقال و توزيع آن وجود ندارد.2- انتقال آن براي فواصل زياد به آساني انجام پذير ميباشد.3- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزيع کم و داراي بازده زياد ميباشد.4- تبديل آن به ساير انرزي ها به آساني ممکن است.سيستم انرزي الکتريکي  در حالت کلي شامل 3 جزء زير ميباشد:1-  مركز توليد نيرو2-  خطوط انتقال نيرو3-  شبكه هاي توزيع نيروانرژي الکتريکي در نيروگاه در رنج 20 کيلو ولت توليد ميشود .از آنجا که نيروگاه هابه دلائل ايمني و اقتصادي وبا توجه به نوعشان ( آبي- بخاري- گازي- ديزلي ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده ميباشد براي رساندن انرزي توليد شده به مصرف کننده ها از خطوط انتقال نيرو استفاده مي شود. به دليل طويل بودن خطوط انتقال تلفات انرزي زياد ميباشد .براي کم کردن تلفات-  سطح ولتاز انرزي توليد شده در نيروگاه را از طريق ترانسفورماتورقدرت افزايش داده به رنج 400 کيلو ولت ميرسانند. اين ولتاز براي انتقال مناسب مي باشد.خطوط انتقال نيرو انرزي الکتريکي را از نيروگاه با ولتاز 400کيلو ولت به پست63/400 کيلو ولت منتقل مي کنند. در اين پست ولتاز 400 کيلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ 63 کيلو ولت کاهش مي يابد. انرزي الکتريکي با ولتاز 63 کيلو ولت توسط خطوط انتقال نيرو به پستهاي 20/63 کيلو ولت منتقل مي شود. در اين پست نيز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از 63 کيلو ولت به 20 کيلو ولت کاهش مي يابد.انرزي الکتريکي با ولتاز 20کيلو ولت به پست هاي توزيع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهاي توزيع به ولتاز 380 ولت کاهش مي يابد.رنج هاي استاندارد شده ي ولتاز در ايران عبارتند از:  الف-  40ولت-120ولت                           ( فشار ضعيف)  ب-  33کيلوولت-20کيلوولت-11کيلوولت     (فشار متوسط )  ج-  132کيلوولت-63کيلوولت                   (  فوق توزيع )  د- 400کيلوولت-230کيلوولت                  (  فشارقوي   )به طوريکه براي تغذيه الکتريکي مصرف کننده ها معمولا ازجريان متناوب سه فاز و فشارضعيف 380ولت و220 ولتي استفاده ميشود و براي تغذيه پست هاي فشار ضعيف ازفشار  متوسط 20 کيلو ولتي و براي تغذيه پست هاي فشار متوسط از 63  کيلوولت استفاده ميشود.از فشار قوي نيز جهت ارتباط نيروگاه ها استفاده مي شود.در هر شهر يا هر مجتمع بزرگ صنعتي بايد حداقل يک شبکه فشار قوي جهت تغذيه شبکه توزيع ( فشار ضعيف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.يک شبکه توزيع بايد برق مورد نياز مصرف کننده ها را تامين کند. به عبارت ديگر شرکت توزيع نيروي برق موظف است در طول شبانه روز ميزان قدرتي که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرارگرفته در اختيارش قرار دهد. پس بايد در انتخاب ميزان قدرت ونوع شبکه دقت زيادي شود.همچنين يک شبکه توزيع بايد طوري باشد که در مواقع خرابي يک قسمت از شبکه وقفه اي در تغذيه مصرف کننده ها ايجاد نشود و عيب يابي شبکه بايد سريع انجام شود .در صورتي که موارد فوق رعايت نشود اشکالات زيادي از قبيل: افت ولتاز هاي زياد تر ازحدمجاز و اضافه بار بر روي ترانسفورماتور ها به وجود مي آورد که منجربه خا موشي هاي طولاني مدت در سطوح وسيع مي گردد.با توجه به موارد ذکر شده ميتوان به اهميت  نقش شبکه توزيع پي برد که آخرين و مهمترين وظيفه يعني تغذيه مصرف کننده ها را بر عهده دارد. شبکه توزيع:شبکه توزيع الکتريکي عبارتست از يک سيم کشي که جريان برق را به چند ين مصرف کننده ميرساند .يک شبکه توزيع بايد از حداکثر  درجه اطمينان مصرف – درجه اطمينان حفاظتي خوب- قابليت عيب يابي سريع- ضريب بهره بالا برخوردار باشد.شبکه هاي توزيع انواع مختلفي دارند:1- شبکه باز ( شعاعي )- براي مصارف خانگي و روشنائي در نواحي شهر ها و روستاها2- شبکه از دو سو تغذيه شونده – براي بالا برد ن ضريب اطمينان3- شبکه حلقه اي – براي تغذيه نقاط با تراکم زياد (تغذيه پست هاي ترانسفورماتور )هادي هايي که در يک شبکه توزيع به کار مي روند عموما از مس ( با ضريب هدايت بالا ) وآلمينيوم ( با وزن سبک ) ميباشندمتعلقات سيم هاي هوايي در يک شبکه توزيع هوايي عبارتند از:1- پايه ها : در سه نوعالف- چوبيب – بتنيج – فولادي در ارتفاع هاي مختلفپايه چوبي براي فشار ضعيف وفشار متوسط تا اسپن 100 متر- پايه بتني براي کشش هاي (1200 – 200) کيلو گرم در ارتفاع هاي (14-7) متر- پايه فولادي از لحاظ ارتفاع محدود نميباشد. 2-کراس آرم ها: در انواع الف- چوبي و فولادي ب ب– در شکل هاي افقي ج- جانبي(پرچمي) ه – جناقي3-مقره ها:الف- از جنس چيني يا شيشهب – در انواع سوزنيج– آويزي(بشقابي)ه – چرخيلوازم حفاظتي شبکه توزيع:4- رله ها و کليد هاي حفاظتي:(انواع رله ها – کليد هاي خشک (هوايي)- کليدهاي روغني)5- فيوز ها:(اتوماتيک تند کار و کند کار- فشنگي- کتابي – کت اوت فيوز)6-برق گيرها:(برق گير با مقاومت غير خطي – برق گير دفعي )7-شاخکهاي جرقه گير:(درقسمت بالا و پائين بوشينگ هاي ترانسفورماتورهاي توزيع)کليد هاي فشار قوي بر دو نوع کليد هاي خشک و کليد هاي روغني ميباشند.کليد هاي خشک :الف- سکسيونر قابل قطع زير بارب – سکسيونر غير قابل قطع زير بارکليد هاي روغني :الف- ديزنکتور(کليد قدرت)ب – رکلوزر(کليد وصل مجددرکلوزر(Recloser):رکلوزر براي قطع و وصل اتوماتيک مدارهاي جريان متناوب تک فاز و سه فاز ساخته شده مدار را در صورت بروز اتصالي قطع مي کند و بلا فاصله مجدد وصل ميکند ودر صورت رفع نشدن اتصالي دوباره مدار را قطع مي کند. رکلوزر عمل قطع و وصل را سه مرتبه انجام مي دهد و بعد از آن در صورتيکه اتصالي هنوز برطرف نشده بود بطور دائمي مداررا قطع مي کند.معمولا عمل قطع و وصل اول رکلوزر از دو عمل قطع و وصل بعدي ميباشد.عمل قطع و وصل اولي هر کدام دو سيکل طول مي کشد و طي اين مدت رکلوزر با برطرف کردن اتصالي در انشعابي که توسط فيوز کت اوت حفاظت مي شود مانع از سوختن فيوز کت اوت شود.در صورتيکه اتصالي برطرف نشده باشد در دو عمل قطع و وصل بعدي که هر کدام پنج سيکل طول ميکشد به کت اوت فيوز اين فرصت داده مي شود که بسوزدو انشعاب معيوب را جدا نمايد.از رکلوزر در قسمت هايي از شبکه توزيع اتصالي هاي موقتي بوجود مي آيد استفاده مي شود اتصالي هاي موقتي بر اثر برخورد خط با شاخه درختان – قرار گرفتن پرندگان بين هاد يهايبرق دار و زمين – زدن رعد وبرق – بوجود مي آيد.مزيت رکلوزر بر فيوز اينست که رکلوزر مي تواند اتصالي موقتي را از اتصالي دائمي تشخيص دهد و به آن اين فرصت را دهد که برطرف شود يا توسط فيوز يا سکشنالايزر ازشبکه جدا گردد.پست هاي توزيع:هر پست توزيع حداقل از يک ترانسفورماتور توزيع ورودي فشارقوي(20 کيلو ولتي) و تابلوي خروجي فشار ضعيف(380 ولتي) تشکيل شده است.ورودي فشار قوي تشکيل شده از يک سکسيونر قابل قطع زير بارو سه فيوز فشار قوي- قدرت قوي HH .تابلوي خروجي فشار ضعيف(380 ولتي) يک سري وسايل اندازه گيري(آمپرمتر- ولتمتر- مبدل هاي جريان – کنتور) و 30 عدد فيوز فشار ضعيف براي قدرت زياد NH   تا رنج KVA 630 تابلوي خروجي فشار ضعيف يک تابلو در پست هاي بزرگ و در بعضي موارد در پستهاي KVA 630 وKVA 400 داراي دو تابلو مي باشد.تابلوي توزيع اوليه شامل تقسيمات اصلي فشار ضعيف موسوم به خط NHV ميباشد.تابلوي توزيع ثانويه شامل تقسيمات فرعي فشار ضعيف موسوم به خط UV  ميباشد.تجهيزات خط NHV :1-شينه(به عنوان هادي خط)2-قسمت ورودي(تغذيه):الف- شامل کليد قدرتب – وسائل اندازه گيرج – خازنهاتجهيزات خط UV :1-قسمت ورودي(تغذيه):الف- شامل کليد قدرتب – ولت مترج- آمپرمتر2-  قسمت خروجي: داراي انشعابات متعدد براي مصارف روشنائي و موتوري پست هاي توزيع را ميتوان در فضاهاي بسته وباز ايجاد نمود.البته بهترين وضعيت آنست که ترانسفورماتورهاي توزيع در اتاقي مناسب و جدا از تابلوها نصب شود.در يک پست توزيع هوايي ترانسفورماتور توزيع بر روي دو پايه بتني يکي بطول 9 متر و ديگري بطول 12 متر نصب مي شود. خدمات:پس از مشخص شدن مراحل كارآموزي و واحدهايي كه در برنامه پيشبيني شده وميبايست با آنها آشنايي پيدا نمائيم وآشنايي مختصر با حوزه ستادي شركت و امور كاركنان به اتاق كارشناس طبقه بندي مشاغل راهنمايي شديم كه در اين قسمت با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ومزايا و موارد متعلقه آشنا شديم كه در اين ارتباط نحوه بيمه اي كه شركت ارائه مينمايد مورد تبادل نظر قرار گرفت كه عنوان گرديد حق بيمه پرداختي بخش به تامين اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي واز كارافتادگي وبخشي جهت درمان به شركت بيمه دنا مسترد ميگردد كه در اين راستا مزايا  و معايب  بيمه درمان كه توسط شركت بيمه دنا ارائه ميگردد مورد بررسي قرار گرفت.در اين ارتباط نحوه مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و دريافت شماره هشت رقمي بيمه عنوان گرديد همچنين مراحل تكميل پرونده و ارائه مدارك لازم من جمله گواهي عدم سو ،پيشينه كيفري كه ميبايست از نيروي انتضامي اخذ گرديده ، همچنين گواهي سلامت و معافيت پزشكي كه از طريق پزشك معتمد صورت مي گيرد ، قيد گرديد.قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:1-اساسنامه شركت: شامل حوزه فعاليت مديران و سهامداران و درصد سهام آنها كه توسط اداره ثبت شركتها،تاييد مي گردد.2-آئين نامه معاملات : در چار چوب تعيين شده جهت انجام هر گونه داد و ستد بايد عمل نمود كه شامل موارد استعلام قيمت و … مي باشد3-آئين نامه استخدامي: نحوه استخدام و تخصص ها و ويژگيهاي مورد نياز ذكر مي گردد.4-آئين نامه ترفيع و تنبيه: در زمينه ترفيع و تنبيه و موارد مطرحه و نحوه انجام هريك تبيين شده است.5-آئين نامه مسافرتها و ماموريتها: در مورد تعريف ماموريت و مسافرتهاي شغلي و چار چوب آن تعيين شده است.6-آئين نامه فني: در مورد نحوه انجام عمليات فني و موارد فني و مهندسي پيش بيني شده، ميباشد.ثبت شركتها:1-نام شركت2-سرمايه شركت: كه ميزان 35% سرمايه ميبايست توسط سهامداران پرداخت گردد.3-سهامداران و نسبت سهم آنها4-اعضاي هيئت مديره5-رئيس هيئت مديره و قائم مقام هيئت مديره و دو نفر منشي6-مدير عامل شركت ومشخصات وي كه از بين سهامداران يا هيئت مديره مي تواند باشد.7-حق امضاء اوراق بهادار8-حدود اختيارات مدير عامل9-حدود گردش كار و ماهيت كار شركت10-بازرس قانوني از شركتهاي حسابرسي11-روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي رسمي شركت12-سال مالي شركتتداركات و پشتيباني:بامراجعه و پذيرش مسئولين امور تداركات و انبارها با نحوه تامين جنس جهت انبار مركزي و همچنين نحوه انتقال جنس از انبار مركزي به انبار منطقه آشنا شديم، در اين ارتباط با نحوه تاييد حواله تهيه شده در منطقه،توسط مدير امور تداركات و نهايتا با موجود بودن جنس منجر به تحويل از انبار شده و در صورت فقدان جنس اقدام به خريد صورتمي پذيرد كه اين خريدها مستند به آئين نامه معاملات شركت مي باشد،پس با اعزام به انبار مركزي شركت با اقلام موجود در انبار از نزديك آشنا شديم.لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكي :الف- كابل: كابلهاي موجود در انبار شامل كابلهاي فشار متوسط پروتولين با عايق كراسلينك با مقاطع 185*3، 185*1 و كابلهاي فشار ضعيف پرتو دور با عايق PVC (پلي ونينيل كلرايد) در مقاطع 10*4 ، 16*4 ،16+25*3 ،16+35*3 ،25+50*3 ،35+70*3 ،50+95*3 ،70+120*3 ف70+150*3 ،120+240*3 ،با هادي مس و كابل 4*185 با هادي آلومينيوم مي باشد،جهت مقره كابل مي دانيم كه در طول كابل ارقام مقره ذكر گرديده كه با قرائت ابتدا و انتهاي كابل ميتوان طول كابل را بدست آوريم.ب- سيم:سيمهاي موجود درانبار شامل سيم هاي آلومينيومACSR  جهت جهت خطوط هوائي فشار متوسط با مقادير 73.6 مينك و 126.2 هانيا كه با مغزي فولادي  تقويت گرديده اند و سيمهاي مسي با مقاطع16و 50و 70 ميليمتر مربع مي باشند كه مثلا وزن هر يك متر از سيم نمره 16 به ميزان 143 گرم مي باشد كه جهت بر آورد وزن سيم مورد نياز جهت اجراي پروژه و يا بر آورد سيم مصرفي در پروژه با داشتن طول شبكه مقدور ميباشد.

دسته بندی: برق و الکترونیک

تعداد مشاهده:
644
مشاهده

کد فایل:20567
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:28

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,600 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کارورزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران دانلود گزارش کارآموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران شركت

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس تحصیلی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس تحصیلی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش استرس تحصیلی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل استرس تحصیلی دانش آموزان اصطلاح " استرس " از زبان انگلیسی گرفته شده و معادل…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم رضایت از زندگی(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش نظریه های رضایت از زندگی,پيشينه تحقيق رضایت از زندگی pdf,چارچوب نظري رضایت از زندگی و عامل موثر,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی وهوش هیجانی (فصل دوم پایان نامه),فصل دوم پايان نامه ارشد مفهوم رضایت از زندگی,مباني…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای دهان و دندان(کنترل و پیشگیری)

  دانلود پاورپوینت با موضوع بیماریهای دهان و دندان(کنترل و پیشگیری) برچسب ها: آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارسبهداشت دهان و دندان pdfبهداشت دهان و دندان pptمقاله درباره بهداشت دهان و دنداندانلود کتاب بهداشت دهان و دندانپاورپوینت آموزش بهداشت دهان…

 • بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

  بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها برچسب ها: ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده هاپایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌هاپروژه بررسی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اضطراب اجتماعی (فصل دوم روانشناسی)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اضطراب اجتماعی (فصل دوم روانشناسی) برچسب ها: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعاریف اضطراب اجتماعیمبانی نظری اضطراب اجتماعی چیست؟مقاله فصل دوم هراس اجتماعی و نحوه درمان آنپیشینه پژوهش علائم اضطراب اجتماعیتشخیص اختلال اضطرابعلل احتمالی…

 • پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی

  پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی دانلود پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت انرژهای نو در دنیای امروزی،در حجم 45 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن:…

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها

  ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها برچسب ها: پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌هاپروژه ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران با…

 • پاورپوینت خرس و خرس قطبی

  پاورپوینت خرس و خرس قطبی برچسب ها: پاورپوینت خرس و خرس قطبی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت خرس و خرس قطبی دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت خرس و خرس قطبیقالب بندی: پاورپوینتتعداد…

 • رساله معماری طراحی سراي مهر (خانه سالحی خوابگاه دانشجويي

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی سراي مهر ( خانه سالمندان ),دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی سراي مهر (خانه سالحی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اسرار تجاری و حمایت از آنها

  دانلود پاورپوینت با موضوع اسرار تجاری و حمایت از آنها برچسب ها: اسرار تجاريقرارداد عدم افشاقرارداد یک جانبهقرارداد دو جانبهمعیار هاي تعيين و تشخیص اسرار تجاريراهکارهاي حمایت از اسرار تجاريانعقاد قرارداد عدم افشا رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با…

 • پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی

  پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی دانلود پیشینه و مبانی نظری سلامت روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سلامت روانی تعریف سلامت روان تاکنون تعاریف متعددی از سلامت روان ارائه شده که همگی…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بيمه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل صنعت بيمه گسترش شبکه فروش و خدمات‌رساني خصوصي بيمه ( نمايندگان و کارگزاران…

 • پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمان

  پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمان برچسب ها: دانلود پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمانتاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمانپاورپوینت معماریکاهش مصرف انرژی در تابستانمصرف انرژی در زمستانطراحى بادشکنهاى گياهىپاورپوینت صرفه جویی…

 • پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت

  پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت دانلود پیشینه و مبانی نظری شخصیت و مؤلفه های ویژگی شخصیت دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری شخصیت تعاریف شخصیت : مسئله…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه (فصل دوم )

  ادبیات نظری طرح واره های ناسازگار اولیه,پیشینه پژوهش طرح واره های ناسازگار اولیه,پیشینه تحقیق طرح واره های ناسازگار اولیه,چارچوب نظری طرح واره های ناسازگار اول,فصل دوم پایان نامه طرح واره های ناسازگار اولیه,مبانی نظری طرح واره های ناسازگار اولیه دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه موانع رشد بانکداری اسلامی

  مبانی نظری و پیشینه موانع رشد بانکداری اسلامی دانلود مبانی نظری و پیشینه موانع رشد بانکداری اسلامی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 16 1 - 2 بانک 17 2 - 2 نقش…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی،اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی،اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت حسابرسی،اندازه حسابرس و دوره تصدی حسابرس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت…

 • بررسی تاثير تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي

  بررسی تاثير تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعي برچسب ها: تركيب مالكيت هيات مديره مسئوليت پذيري اجتماعيبررسی تاثير تركيب مالكيت و هيات مديره شركتها بر مسئوليت پذيري اجتماعيمبانی نظری مسئولیت پذیری مالکیتمبانی نظری مالکیتتحقیق حسابداری رفتن…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی،تدریس و یادگیری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی،تدریس و یادگیری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی،تدریس و یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق تکنو لوژی آموزشی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم الگوهای تدریس(فصل دوم)

  پيشينه پژوهش الگوهای تدریس در ابتدایی,پيشينه تحقيق الگوهای تدریس بهرنگی,چارچوب نظري چهار خانواده الگو,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای تدریس(فصل دوم),مباني نظري انواع الگو و روش‌های تدریس,مبانی نظری تعاریف و مفاهیم الگوهای تدریس(فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست 63 كيلو ولتي

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست 63 كيلو ولتي برچسب ها: گزارش کاراموزي آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست 63 كيلو ولتي كمال آباد كرج کاراموزي آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست 63 كيلو ولتي…

 • پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن

  پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن دانلود پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : پاورپوینت انواع لودر و کاربرد آن دارای 48 اسلاید قابل ویرایش.   بخشی از اسلاید: لودر…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری (فصل دوم)

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری,پيشينه پژوه,پيشينه پژوهش نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری,پيشينه نظري الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی,چارچوب نظري مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی,مباني نظري نظریه های گردشگری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • پاورپوینت با موضوع مهارت های ارتباطی

  پاورپوینت با موضوع مهارت های ارتباطی دانلود پاورپوینت با موضوع مهارت های ارتباطی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مهارت ارتباطی خوب به ما کمک می کند روابط سالم و رضایت بخشی را با…

 • فایل پاورپوینت سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی (3D PANEL)

  فایل پاورپوینت سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی (3D PANEL) برچسب ها: دانلود پاورپوینت سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدی3D PANELپاورپوینت 3D PANELسيستم پانل پيش ساختهسيستم های نوين ساختمانی پاورپوینت سيستم…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها

  دانلود پاورپوینت با موضوع بيولوژي ،اكولوژي كژدم ها وپيشگيري از گزش آنها برچسب ها: اسپرماتوفورهای کژدم اکولوژی کژدم ها پاورپوينت بيولوژی و اكولوژی كژدم ها و پيشگيری از گزش آنها پاورپوینت پاورپوینت رایگان جفت گیری کژدم جفتگیری کژدم دانلود پاورپوینت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سود گزارش شده و سود واقعی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری سود گزارش شده و سود واقعی,پیشینه پژوهش سود گزارش شده و سود واقعی,پیشینه تحقیق سود گزارش شده و سود واقعی,چارچوب نظری سود گزارش شده و سود واقعی,فصل دوم پایان نامه سود گزارش شده و سود واقعی,مبانی نظری سود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی برچسب ها: مبانی نظری پیشینه پژوهش تعهد سازمانی رفتن به سایت اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خدمات مشاوره…

 • پیشینه و مبانی نظری سرمایه رابطه ای

  پیشینه و مبانی نظری سرمایه رابطه ای دانلود پیشینه و مبانی نظری سرمایه رابطه ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سرمایه رابطهای مقدمه سرمایه فکری فراهمکننده یک پایگاه منابع جدید است که از…

 • بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان

  بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان دانلود بررسی جستاری بر جایگاه و کاربرد معابد آناهیتا در دنیای باستان دسته بندي : هنر جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پایان نامه جستاری برجایگاه و کاربرد معابد…

 • اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

  اصول و مبانی برنامه ریزی شهری دانلود اصول و مبانی برنامه ریزی شهری دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل اصول و مبانی برنامه ریزی شهری بر نامه ریزی راهبردی، طرح ساختاری، تفکر استراتژیکپدیده تغییراتتقلیل پذیریعصر سیستم هاماهیت…

 • مبانی نظری بهداشت فردی،بهداشت غذایی،بهداشت جنسی وبهداشت روانی

  مبانی نظری بهداشت فردی،بهداشت غذایی،بهداشت جنسی وبهداشت روانی دانلود مبانی نظری بهداشت فردی،بهداشت غذایی،بهداشت جنسی وبهداشت روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری بهداشت فردی ، بهداشت غذایی ، بهداشت جنسی وبهداشت…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی دبیرستان معلولان

  برنامه فیزیکی طراحی دبیرستان معلولان,پایان نامه معماري طراحی دبیرستان معلولان,رساله معماري طراحی دبیرستان معلولان,طراحی دبیرستان معلولان,ظوابط و استانداردهای طراحی دبیرستان معلولان,مطالعات معماري طراحی دبیرستان معلولان دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی دبیرستان معلولان از سایت دانلود فایل دانلود…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت

  دانلود پاورپوینت با موضوع نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت برچسب ها: نقش سازمان های فرا ملی در توسعه سلامتسازمان جهانی بهداشت (WHO) ارکان مراقبت های بهداشتی اولیهسازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد سازمان بين‌المللی كار (ILO)…

 • بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران

  بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران برچسب ها: بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايرانپروژه حسابداری تئوريهاي ساختار سرمايهتحقیق ساختار بهينه سرمايهنقش نوآوري در ساختار…