دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله

برچسب ها:
گزارش کاراموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله کاراموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله کارورزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله دانلود گزارش کارآموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله مقاوم سازي ساز

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته عمران،بررسي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله

دسته بندي : معماری و عمران

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله شامل(37 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرست مطالبعنوان                                    صفحهمقاوم سازي سازه ها مقابل زلزله                           1راهكارهاي مقاوم سازي لرزه اي                             2مقاوم سازي سطح سازه                                 4اضافه كردن ديوارهاي سازه اي بتن مسطح                          4استفاده از بادبندهاي فولادي                          6جداسازي لرزه اي                                 8مقاوم سازي سطح عضو                                  8زره پوش كردن ستون                               9گزينش روشهاي مقاوم سازي                             10راههاي مقاوم سازي ساختمان ها                             13ازمايش                                          15سراي مقاوم سازي                                 16روش و هزينه ي انجام مقاوم سازي ؟                          20نتايج مقاوم سازي تا چه حد قابل اطمينان است؟                  21طرح هاي مقاوم سازي دولتي چه نتايجي در بر داررد؟                22سوپر فريم  R.Cفناوري نوين براي مقابله با زلزله                     23ساختمان فلزي يا بتن آرمه                             24توصيه هاي طراحي و ساخت                              25اجزاي اصلي سازه سوپر فريم R.C                            27ساير موارد فني                                       31نتيجه گيري                                       33منبع                                        34مقاوم سازي سازه ها مقابل زلزله چکيدهشمار زيادي از سازه هاي موجود که در مناطق زلزله خيز واقع شده اند بر اساس آيين نامه هاي طراحي لرزه اي قديمي که ديگر اعتباري ندارند ، ساخته شده اند . علاوه بر آن شماري از زلزله هاي اصلي که در طول سالهاي اخير اتفاق افتاده اند بر اهميت سبک شدن براي کاهش خطر لرزه اي تاکيد مي کنند.مقاوم سازي لرزه اي سازه هاي موجود يکي از موثرترين روشها براي کاهش اين خطر است .در سالهاي اخير تحقيقات مهمي به مطالعه در رابطه با راهکارهاي مختلف جهت ترميم و تقويت سازه هاي بتن مسلح براي بالا بردن عملکرد لرزه اي آنها اختصاص داده شده است.بهرحال عملکرد لرزه اي سازه ميتواند توسط مقاوم سازي يا ترميم افزايش يابد . که در اين مقوله مهندس راهکاري را بر اساس ارزيابي لرزه اي سازه انتخاب مي کند.بنابراين نيازهاي اساسي ترميم و تحقيقات مختلف روي راهکارهاي مقاوم سازي ميبايست قبل از انتخاب روش روش مقاوم سازي بررسي شود .در اين مقاله مشخصات راهکارهاي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گرفته و همچنين رابطه بين مقاوم سازي و خصوصيات سازه اي شرح داده شده است.علاوه بر آن چند مورد از مطالعات سازه اي که براي مقاوم سازي اعمال شده ، ارايه شده است.راهکارهاي مقاوم سازي لرزه ايمعرفيشمار زيادي از راهکارهاي موجود مقاوم سازي لرزه اي بسته به نوع و شرايط مختلف سازه موجود است . بنابراين انتخاب نوع مقاوم سازي روند پيچيده اي دارد و تحت تاثير توام فناوري ، شرايط اقتصادي و اجتماعي قرار دارد .در زير عواملي که روي انتخاب راهکارهاي مقاوم سازي تاثير مي گذارد را بررسي مي کنيم :    مقايسه هزينه مقاوم سازي و اهمبت سازه    نيروي انساني موجود     طول مدت اجرا  يا زمان عدم استفاده    تکميل و تقويت بر اساس عملکرد مورد نظر کارفرما    توجه به تناسب معماري و نقش سازه اي و تکميل سازه موجود    تداخل برگشت پذيري     کنترل کيفيت سطح عملکرد     اهميت سياسي و تاريخي سازه     سازگاري روش  مقاوم سازي با سيستم سازه اي موجود    عدم نظم در سختي ، مقاومت و شکل پذيري     تناسب سختي ، مقاومت و شکل پذيري    کنترل آسيب وارده به مولفه ها و اجزاي  غير سازه اي    ظرفيت مناسب باربري سيستم فونداسيون     مصالح تعمير و  تکنولوژي موجودبطور کلي دو روش براي افزايش ظرفيت لرزه اي سازه هاي موجود وجود دارد .اولين روش مقاوم سازي سطح سازه است که شامل اصلاحات کلي سيستم سازه اي است .به شکل6 نگاه کنيد. اصلاحات کلي متداول شامل اضافه کردن ديوارهاي سازه اي، بادبند هاي فولادي يا جداکننده هاي پايه است .دومين روش مقاوم سازي سطحي عضو مي باشد (به شکل 7 نگاه کنيد). در اين روش اعضايي که ظرفيت شکل پذيري ناکافي دارند ظرفيتشان به منظور برآورده کردن حالات حدي افزايش مي يابد.مقاوم سازي سطح عضو شامل روشهايي از قبيل اضافه کردن بتن ، فولاد يا زره پوش کردن ستون باالياف پليمري مرکب به منظور محدود کردن است .مقاوم سازي سطح سازهمقاوم سازي سطح سازه بطور معمول براي افزايش مقاومت جانبي سازه هاي موجود مورد استفاده قرار مي گيرد . از اين قبيل مقاوم سازي ساختمانهاي بتن مسلح مي توان بادبندهاي فولادي ، کابلهاي پيش تنيده ، ديوارهاي پر کننده ، ديوارهاي برشي ، پرکننده ها با مصالح بنايي و جداکننده هاي پايه را نام برد .روشهايي که در زير شرح داده ميشود معمولا براي مقاوم سازي سطح سازه مورد استفاده قرار مي گيرد : اضافه کردن ديوارهاي سازه اي بتن مسلحاضافه کردن ديوارهاي سازه اي يکي از متداولترين روشهاي مقاوم سازي سطح سازه براي تقويت سازه هاي موجود مي باشد . بطور کلي تعمير و ترميم ديوار برشي موجود يا پرکننده براي يکي از دهانه هاي قاب استفاده مي شود .علاوه بر آن به منظور کاهش زمان و هزينه از شاتکريت يا پانلهاي پيش ساخته استفاده مي شود . تحقيقاتي که در زمينه ديوارهاي سازه اي انجام شده است و يافته ها به نسبت تحقيقات دقيق انجام شده گزارش شده است .تحقيقات نشان مي دهد که روند پرکنندگي نقش مهمي در پاسخ پانلها و سازه هاي ديگر ايفا کرده است . روند پرکنندگي با سخت کردن سازه مي تواند برش پايه را افزايش دهد .اثرات واژگوني و برش پايه در محل پر کننده سخت کننده متمرکز شده است .بنابراين در اين محلها فونداسيون ميبايست تقويت شود.JIRSA و KREGER در 1989 ديوارهاي پرکننده يک طبقه را در کاربرد براي چهار نمونه آزمايش کردند.در آزمايش آنها از يک قاب بتن مسلح سه دهانه ، تک طبقه غير شکل پذير تا تکنيکهاي ساختمان سازي در دهه 1950 را مدل کنند. در اين سازه فاصله آرماتورهاي برشي ستون زياد بود و فشردگي وصله ها براي تامين مقاومت کششي نهايي کافي نبود .در آزمايش آنها ابتدا ديوارهاي سه گانه در محل بازشو تغيير يافت .آرماتورهاي طولي در نزديکي ستونهاي موجود براي افزايش پيوستگي فولاددر 4 نمونه اضافه شد.در ابتداي 3آزمايش شکستهاي ناشي از وصله هاي لب به لب ناقص ستونبا وجود ترميم پرکننده هاايجاد شد.(شکل 8را نگاه کنيد(جداسازي لرزه اياخيرا ، شمار زيادي از محققان روي جداسازي لرزه اي بعنوان روشي براي مقاوم سازي تحقيقاتي انجام داده اند. هدف اين نوع از مقاوم سازي ، جدا کردن سازه از زمين در طول حرکت زمين هنگام وقوع زلزله است .محل قرارگيري بين روبنا و فونداسيون آن است .بدليل خصوصيات عالي استهلاک انرژي اين روش بهترين براي ساختمان با ارتفاع کم و بار زياد است .استهلاک انرژي اضافي متداولترين روش براي زياد کردن استهلاک انرژي يک سازه شامل قرار دادن ميراگرهاي اصطکاکي ، ويسکوالاستيک و هيسترزيس بعنوان مولفه هاي مهاربندي قابها مي باشد .تعدادي از محققان مطالعاتي بر روي استهلاک انرژي اضافي داشته اند .از طرف ديگر FEMA 356 در مورد بعضي جنبه هاي منفي اين روش صحبت مي کند.هنگاميکه تغيير مکانهاي جانبي در اثر استفاده از استهلاک انرژي اضافي کاهش پيدا مي کنند نيروها در سازه افزايش مي يابد .مقاوم سازي سطح عضومقاوم سازي سطح عضو مي تواند با استراتژي موثرتري نسبت به مقاوم سازي سطح سازه انجام شود .زيرا اعضايي که نياز به افزايش عملکرد لرزه اي آنها در سازه وجود دارد انتخاب شده و مقاوم سازي ميشوند . مقاوم سازي سطح عضو شامل اضافه کردن بتن ، فولاد يا الياف پليمري مرکب براي استفاده در ستونها و اتصالات بتن مسلح مي باشد.مخصوصا در سازه هاي دال تخت اگر دال براي اثرات ترکيبي بارهاي جانبي و ثقلي طراحي نشده باشد شکست ناشي از برش پانچ اتفاق مي افتد.پس مقاوم سازي محلي کارايي بسيار مهمي در اتصالات ستون به دال دارد .اخيرا تحقيقاتي در رابطه با مقاوم سازي سطح عضو در آمريکا در مورد ستونها ، اتصالات تير به ستون و اتصالات دال به ستون انجام شده است .زره پوش کردن ستونمقاوم سازي ستون امري حياتي براي عملکرد لرزه اي سازه محسوب مي شود .براي جلوگيري از سازوکار طبقه در طول زلزله ، ستونها نبايد ضعيفترين اعضاي يک سازه ساختماني باشند .پاسخ ستون در يک سازه ساختماني توسط ترکيب نيروي محوري ، خمشي و برشي کنترل ميشود .بنابراين زره پوش کردن ستون مي تواند براي افزايش مقاومت برشي و خمشي ستون استفاده شود تا ستون آسيب نبيند .اخيرا تحقيقاتي با تکيه بر کاربرد کامپوزيتها انجام شده است .بويژه مصالح الياف پليمري مرکب براي مقاوم سازي ستون استفاده ميشود.اگر زره پوشها بطور موثر ستون را محصور کنند از شکست ستون در ناحيه مفصل پلاستيک جلوگيري ميشود.مقاوم سازي اتصالات دال به ستوندر اتصالات دال به ستون شکست برش پانچ ناشي از انتقال لنگرهاي نامتعادل بحراني ترين نوع از آسيب سازه اي است . مقاوم سازي اتصالات دال به ستون به منظور جلوگيري از شکستهاي ناشي از برش سودمند است و تحقيقات زيادي در رابطه با مقاوم سازي اتصالات دال به ستون انجام شده که شامل اضافه کردن بتن به سرستون يا صفحات فولادي به دو قسمت دال استکه مي تواند از شکست هاي ناشي از برش پانچ جلوگيري کند .هر دو راه حل نشان دهنده افزايش مقاومت دور تا دور سطح برش پانچ ميباشد .جزييات اين روش در شکل12 نشان داده شده است.

دسته بندی: معماری و عمران

تعداد مشاهده:
915
مشاهده

کد فایل:20676
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۳۱
حجم فایل ها:571

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله کاراموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله کارورزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله دانلود گزارش کارآموزي مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله مقاوم سازي سازه ها در مقابل زلزله مقاوم سازي ساز

 • پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند

  پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند دانلود پیشینه تحقیق بازاریابی رابطه مند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل بازاریابی رابطه مند تلاش های رابطه مند : 2 - 4 - 2 ) تعریف تلاش های…

 • مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش

  مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش دانلود مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری بازی با شطرنج و چهل…

 • تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک

  تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک برچسب ها: پایان نامه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانکپروژه تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانکمقاله تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک رفتن به سایت اصلی…

 • طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری

  توجیه اقتصادی وام سنگبری,دانلود پروژه کارافرینی سنگ های گرانیت,دانلود طرح توجیهی شرکت سنگبری رایگان,طرح تأسیس کارخانه سنگبری,طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری,طرح توجیهی سنگبری,طرح توجیهی سنگهای تزیینی,کارخانه سنگ بری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تاسیس شرکت سنگبری از سایت دانلود فایل…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تولید چیپس میوه ای

  پروژه کارافرینی خط تولید چیپس میوه ای,تولید چیپس,دانلود طرح توجیهی چیپس میوه ای,طرح توجیهی تولید چیپس,طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی,طرح توجیهی رایگان چیپس میوه ای,طرح چیپس میوه ای,طرح کارافرینی تولید چیپس,طرح کسب و کار تولید چیپس میوه ای دانلود…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع شنوایی

  دانلود پاورپوینت با موضوع شنوایی برچسب ها: حس شنوایی چیستحس شنوایی در انسانکم شنوایی عصبیمعنی شنواییانواع کم شنواییکم شنوایی گوش چپدرمان کم شنوایی بدون سمعکنام دیگر حس شنوایی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع شنوایی دسته بندي :…

 • بررسی اشتغال مادران بر خودباوری دختران

  اشتغال,خودباوری دانلود فایل اصلی بررسی اشتغال مادران بر خودباوری دختران از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی اشتغال مادران بر خودباوری دختران در حجم 75 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:چكيده تحقيق          در…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم آموزش ، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم آموزش ، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم آموزش ، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت دسته بندي : روانشناسی و…

 • پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالی

  پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش عملکرد مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد مالی وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم ،…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش خلاقیت و انگیزه (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مفهوم خلاق,پيشينه نظري ابعاد خلاقیت,چارچوب نظري مفهوم خلاقيت,دانلود مباني نظري افزایش خلاقیت,فصل دوم پايان نامه ارشد رابطه هوش و خلاقيت,مباني نظري انگیزه و خلاقیت,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی,ويژگيهاي شخصيتي افراد خلاق دانلود فایل اصلی…

 • تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات

  تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات برچسب ها: تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات رفتن به سایت اصلی تحقیق درمورد اصل قانوني بودن جرم و مجازات دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات…

 • پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی

  پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی دانلود پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل پیشینه و مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی…

 • پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان

  پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان برچسب ها: پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهانداوری در حین مسابقهمکانیزم ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان دسته بندي :…

 • پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان

  پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان دانلود پاورپوینت ترمیم و مقاوم سازی ساختمان دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت آشنایی با روش های ترمیم و مقاوم سازی ساختمان ها،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش.…

 • ادبیات نظری و پیشینه پژوهش شیوه ها و سبکهای فرزند پروری

  ادبیات,پروری,پژوهش,پیشینه,سبکهای,شیوه,فرزند,نظری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه پژوهش شیوه ها و سبکهای فرزند پروری از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه ها و سبکهای فرزند پروری (فصل دوم) در 33 صفحه در قالب word ,…

 • پاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)

  پاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق) برچسب ها: دانلود پاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)بررسی و تحلیل خانه قوام الدولهخانه وثوقپاورپوینت عمارت خانه قوام الدولهپاورپوینت بررسی خانه قوام الدولهپاورپوینت عمارت خانه قوام الدوله(وثوق)تحلیل خانه قوام الدوله رفتن به سایت…

 • طرح توجیهی پرورش و پرواربندي جوجه شترمرغ

  پرواری بندی ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ,توجیه اقتصادی سرمایه مورد نیاز برای پرورش شتر مرغ,دانلود پرورش شترمرغ pdf,دانلود رایگان کارافرینی پرواربندي جوجه شترمرغ,طرح توجیهی پرورش شتر,طرح توجیهی پرورش شتر مرغ 94,طرح توجیهی پرورش شترمرغ,طرح توجیهی پرورش شترمرغ پرواری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • مبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان

  مبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان دانلود مبانی نظری و پیشینه مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي

  مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد, كارت امتيازي متوازن, نقشه استراتژي دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد , كارت امتيازي متوازن , نقشه استراتژي…

 • پاورپوینت آشنایی با انواع زمین در خاکبرداری

  پاورپوینت آشنایی با انواع زمین در خاکبرداری دانلود پاورپوینت آشنایی با انواع زمین در خاکبرداری دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل به زمین و محل احداث ساختمان ساخت گاه اطلاق می‌شود. برای ایجاد ساختمانی مطمئن و پایدار…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم)

  پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت فصل دوازدهم سفره ی سلامت(علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

 • پاورپوینت رضا شاه و كارهايش

  پاورپوینت رضا شاه و كارهايش برچسب ها: بیوگرافی محمد رضا شاهوصیت نامه رضا شاهعکس رضا شاهکارهای بد رضا شاهرضا شاه و هیتلرآرامگاه رضا شاه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت رضا شاه و كارهايش دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات…

 • پاورپوینت آمار میزان بارندگی

  پاورپوینت آمار میزان بارندگی برچسب ها: آمار بارندگی سرشماری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آمار میزان بارندگی دسته بندي : آمار جزئیات و دریافت گزارش فایل پاورپوینت درباره میزان بارندگیدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل: ppt _ pptx( قابلیت ویرایش )قسمتی از اسلاید پاورپوینت :تعداد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود(فصل 2)

  چارچوب نظري بازده,دانلود مباني نظري مفاهیم سود,فصل دوم پايان نامه ارشد پیش بینی سود,مباني نظري بازده سهام,مباني نظري حسابداري تقسیم سود,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) سود,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم سود و بازده سود و تقسیم سود(فصل…

 • ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

  ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه دانلود ادبیات نظری تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل موارد ابطال اسناد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف گردشگری و سازمان گردشگری (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش گردشگری تحقیق گردشگری,پيشينه تحقيق تعریف و مفهوم گردشگری,چارچوب,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری وسازمان گردشگری (فصل دوم),روش تحقیق در گردشگری و هتلداری,فصل دوم پايان نامه صنعت گردشگری در ایران,مباني نظري گردشگری در ایران دانلود فایل اصلی مبانی…

 • طرح لایه باز برچسب خشکبار شوید

  طرح لایه باز برچسب خشکبار شوید دانلود طرح لایه باز برچسب خشکبار شوید دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : طرح لایه باز برچسب خشکبار شوید ، طراحی شده با برنامه فتوشاپ ، لایه…

 • مبانی نظری رشدهوش و روان کودک

  مبانی نظری رشدهوش و روان کودک دانلود مبانی نظری رشدهوش و روان کودک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری رشدهوش و روان کودک فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده مراحل اولیه کودک هوش…

 • ادبیات نظری تحقیق تعاريف و مفاهيم ارزیابی و مدیریت بحران (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری تعاريف و مفاهيم ارزیابی و مدیریت بحران,تحقیق ارزیابی و مدیریت بحران,چارچوب نظری تعاريف و مفاهيم ارزیابی و مدیریت بحران,فصل دوم پایان نامه تعاريف و مفاهيم ارزیابی و مدیریت بحران,مبانی نظری تعاريف و مفاهيم ارزیابی و مدیریت بحران دانلود…

 • فایل پاورپوینت مفهوم موسیقی در بناها

  فایل پاورپوینت مفهوم موسیقی در بناها برچسب ها: دانلود پاورپوینت مفهوم موسیقی در بناهامفهوم موسیقی در بناهاارتباط معماری با موسیقیپاورپوینت موسیقی و معماریریتم در موسیقیریتم در معماریپاورپوینت رابطه موسیقی و معماریموسیقی و معماریپاورپوینت مفهوم موسیقی در بناها رفتن به سایت…

 • مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه

  توانمندسازي كاركنان,دانشگاه آزاد,فناوري اطلاعات,و ارتباطات دانلود فایل اصلی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه از سایت دانلود فایل تحقیق حاضر با عنوان بررسی مطالعه ارتباط بين بكارگيري فناوری اطلاعات و ارتباطات با…

 • پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی

  asp,net,sql server,بیمارستان,پروژه,پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی,تحقیق,سایت,مرکز درمانی,مقاله دانلود فایل اصلی پروژه طراحی و ساخت سایت مرکز درمانی از سایت دانلود فایل چکیدهبا توجه به پيشرفت فناوري اطلاعات در چند سال اخير، نظام پزشكي كشور نيزدرصدد فراگير كردن اطلاع…

 • تحقیق زندگینامه جامی

  تحقیق زندگینامه جامی دانلود تحقیق زندگینامه جامی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل عبد الرحمان جامی در سال 817 درروستای خرگرد جام متولدشد. او در روزگار کودکی، فارسی و عربی را از پدر خویش آموخت…

 • پیشینه ومبانی نظری پژوهش خشونت خانگی علیه زنان

  پیشینه ومبانی نظری پژوهش خشونت خانگی علیه زنان دانلود پیشینه ومبانی نظری پژوهش خشونت خانگی علیه زنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل خشونت خانگی علیه زنان خشونت عبارت است از هرگونه فعل یا…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری (فصل دوم)

  ادبیات نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری,پیشینه پژوهش فناوري اطلاعات,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری (فصل دوم پایان نامه),فصل دوم پایان نامه فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری,مبانی نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری دانلود فایل…