مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

دسته بندي : مبانی نظری

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگودر 28 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:ایگومفهوم ایگو و به تبع آن، چهارچوب روانشناسی ایگو دیدگاه مهمی در نظریه های تحلیلی است. اگر چه فروید واژه ایگو را از بدو پیدایش نظریه روان تحلیلی به کار گرفت، با این وجود، آنچه که ما امروزه تحت عنوان روانشناسی ایگو می شناسیم، در واقع با چاپ مقاله “اید و ایگو” در سال 1923 آغاز شد(کاپلان و سادوک،1385). این مقاله مهم همچنین بیانگر چرخش فروید از مدل توپوگرافیک ذهن به مدل ساختاری سه گانه، متشکل از اید، ایگو و سوپر ایگو نیز هست. سال های 1923 تا 1937 برای فروید، مصادف با توسعه و بسط نظریه روانشناسی ایگو و نظریه آخر او در رابطه با اضطراب بود. بعد از مرگ او، روان تحلیل گرانی همچون هارتمن،کریس، راپاپورت و اریکسون به محتوای اصلی نظریه فارغ از حیات غریزی ادامه داده و با تأکید بیشتر بر کارکرد و تحول ایگو در راستای یک دیدگاه اجتماعی و فرهنگی پرداختند (کریمی طار،1393).پدیدایی ایگوبه نظر فروید یک کودک فاقد ایگو است که بتوان درمورد آن بحث کرد. ایگو، بخشی است که تدریجا بر اثر برخورد با محیط و خواسته های محیطی و در طول تحول، از اید جدا شده و دومین پایگاه روانی را تشکیل می دهد. وظیفه ایگو، دفاع از فرد و هماهنگ وی با واقعیت است. بنابراین ساختار ایگو، از شناخت و دفاع تشکیل شده است(راس،1382). جنبه شناختی آن هوشیار و نیمه هوشیار است و به فرد اجازه می دهد که اطلاعاتی درباره تغییرات دنیای بیرونی و درونی داشته باشد. فعالیت دفاعی آن هوشیار، نیمه هوشیار و خصوصا ناهوشیار است و از انتخاب و به کاراندازی نظام های دفاعی متفاوت تشکیل شده است؛ نظام هایی که در خلال مراحل مختلف به وجود آمده اند. ایگو در اثر تأثیر فزاینده واقعیت بیرونی بر کودک شکل می گیرد و به تدریج اصل لذت جای خود را به اصل واقعیت می دهد. بنا به گفته فروید، تعارض، در درجه اول بین اید و جهان بیرون و در درجه دوم بین اید و ایگو، نقش محوری را در تحول ایگو ایفا می کند. رابطه بین واقعیت و اید، یک رابطه تعارضی است و تحول ایگو در جریان مراحل مختلف، تحت تأثیر این تعارض ها، چگونگی حل آنها و روش های دفاعی به کار انداخته شده قرار می گیرد. اما چنانچه ایگو در مراحل مختلف تحول و به هنگام بزرگسالی نتواند به حل این تعارضات نائل شود، رشد آن متوقف شده و در مراحل اولیه رشدی تثبیت می گردد(کریمی طار،1393).یا آنکه به مرحله ییشین باز می گردد این دیدگاه بعدها توسط روانشناسان ایگو از جمله هارتمن، کریس و لوونشتاین به طور جدی دستخوش تغییر شد تأکید عمده هارتمن بر بعد سازشی ایگو است. از نظر وی می توان خط تحول ایگو را فارغ از سائق های غریزی توصیف کرد. او بر این فرض پافشاری می کند که ایگو دارای کارکردهای خود مختار ابتدایی است که فاقد هر نوع ریشه ای در اید هستند. این کارکردها شامل ادراک، جنبش، حافظه و هوش هستند. همه این ها از بدو تولد موجود بوده و لذا می توان گفت که حداقل تا حدی تحت تآثیر عوامل ژنتیکی می باشند. در این دیدگاه بسط یافته از ایگو چنین فرض می شود که اید و ایگو، هر دو دارای مبدأ تمایز نیافته مشترکی می باشندکه از ابتدای تولد وجود دارد این چرخش به سمت برتری ایگو موجب شکل گیری جریانی در نظریه روان تحلیلی شد که از نظریه سائق ها فاصله گرفته و به سمت تمرکز بیشتر بر روی پیچیدگی های ایگو جهت گیری نمود(جمیل و همکاران،1394).تحول ایگوتحول ایگو و مکانیسم های دفاعی ایگو با هم مرتبط هستند، با این وجود بسیاری از وجوه پیچیده این ارتباط هنوز به وضوح تبیین نشده است، دو مدل برجسته در روانشناسی تحولی، سعی در توضیح تعامل موجود بین این دو حوزه داشته اند (هاوزر،2000). دیدگاه نخست به ایگو به عنوان مجموعه ای از مکانیسم ها می نگرد و سعی در بازنمایی مکانیسم های ایگو دارد. در حالی که دیدگاه دوم توجه ما را به یک فرایند واحد ایگو به شکل فعالیت های یکپارچه جلب می کند. بلاک و همکاران (۱۹۳۷) در ارتباط با مدل ترکیبی، مطالعات تجربی انجام داده اند. در این دیدگاه، تحول ایگو به گسترش و رشد کارگردهای چندگانه ایگو از قبیل توانایی های انطباقی، فرایندهای شناختی، دفاع ها، ادراک دیگران و روابط ایژه ای مربوط می شود(هاوزر،2000).  مدل دوم تحول ایگو به فرایندهای تلفیقی و چارچوب های کلی ارجاع اشاره دارد. این دیدگاه توسط لوینگر و همکاران وی در سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۶ بسط و توسعه یافته است. طبق مدل تحولی لوینگر، هر فرد جهت گیری متداولی نسبت به خود و جهان اطراف دارد و پیوستاری از سطوح تحول ایگو وجود دارد که هر یک از این چهار چوب های ارجاعی می توانند به ترتیب در طول آن قرار گیرند. در کل می توان گفت که تحول ایگو به واسطه ادراک تمایز يافته فرد از خویشتن، جهان اجتماعی و رابطه احساسات و افکار وی با احساسات و افکار دیگران مشخص می شود(کندی،1994؛ به نقل از هاوزر،2000). در این روش مستچش تحول ایگو، بعضی از فرایندهای ویژه ایگو( به طور مثال: مکانیسم های دفاعی و ابعاد شناخت) را نمی توان از دیگری متمایز نمود، زیرا که در این دیدگاه آنها به عنوان وجوهی از یک ساختار تلقیق شده از ایگور شکل می گیرند(هاوزر،1993). لوپتگر، ایگو را به عنوان یک ساختار نسبتا ثابتی فرض می کند که هماهنگی خود را از طريق غربال کردن اطلاعات محیطی که ممکن است تعادل وی را بر هم زنده حفظ می کند. با این وجود این بدین معنی نیست که ایگو دچار بی تعادلی نمی شود. تغییرات کیفی در طول زمان در تحول ایگو اتفاق می افتند. این امر زمانی اتفاق می افتد که فرد یا رویدادها و پدیده هایی مواجه می شود که در چارچوب معنایی فعلی وی ادغام پذیر نیست. در نتیجه عمل هم همسان سازی، یک تجربه بالقوه می تواند موجب و راه اندازی دوره ای از عدم تعادل شده و بدین وسیله باعث گذار احتمالی به سطوح بالاتر تحول ایگو شود(هاوزر،1976). برای اینکه ایگو بتواند از عهده وظایف محول برآید، باید انبوهی از کارکردهای روانی به انجام برسد. روانشناسان ایگو مجموعه ای از کارکردهای ایگورا مشخص کرده اند که وجه مشخصه ایگو می باشد (مور و فاین،1990).

دسته بندی: مبانی نظری

تعداد مشاهده:
636
مشاهده

کد فایل:23970
انتشار در:۱۳۹۷/۷/۱
حجم فایل ها:83

اشتراک گذاری:

 قیمت:

29,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)

 • بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی

  بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی,پایان نامه بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی,تحقیق بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی,سلامت روان دانلود فایل اصلی بررسی و آشنایی با ابعاد سلامت روانی از سایت دانلود فایل بررسی و آشنایی…

 • پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی

  پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی دانلود پیشینه و مبانی نظری کیفیت زیست محیطی نواحی روستایی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 ضرورت اهمیت و توجه به محیط…

 • بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی

  بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی برچسب ها: رفتن به سایت اصلی بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد دسازمانی کارکنان سازمانهای دولتی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی بر…

 • پاورپوینت حقایقی درباره سیگار و قلیان

  پاورپوینت حقایقی درباره سیگار و قلیان برچسب ها: مضرات سیگار و قلیانفواید قلیانمضرات قلیاننقاشی مضرات سیگارمقاله در مورد مضرات سیگارلیست مضرات قلیانبزرگترین ضرر سیگارمطلب در مورد سیگار رفتن به سایت اصلی پاورپوینت حقایقی درباره سیگار و قلیان دسته بندي :…

 • پاورپوینت علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر

  پاورپوینت علل امتناع شیرخوار از گرفتن شیر برچسب ها: علت شیر خشک نخوردن نوزادعلت شیر نخوردن نوزاد شیر خشکیعلت شیر نخوردن نوزاد 4 ماهه در بیداریعلت کم شیر خوردن نوزاد 4 ماههدلیل شیر خشک نخوردن کودکراه حل شیر نخوردن نوزاددعا…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهواره و نهاد خانواده(فصل دوم)

  ادبيات نظري آسیب های خانواده,پيشينه پژوهش بنیان خانواده,پيشينه تحقيق نهاد خ,پيشينه نظري نهاد خانواده,چارچوب نظري تاثیر ماهواره بر خانوده,دانلود مباني نظري نهاد خانواده,فصل دوم خانواده,مباني نظري تاثیر ماهواره,مباني نظري و پيشينه پژوهش ماهواره دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضا

  پاورپوینت انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضا برچسب ها: انواع و طبقه بندی هتل از نظر عملکردو معرفی فضاظرفیت ودرجه بندی هتلانواع هتلهتلهای زنجیره ای هتل فرودگاهیهتلهای خاص یا غیرمتعارف رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انواع…

 • بررسی ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی

  بررسی ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی برچسب ها: بررسی ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژیمفاهیم فناوری و تعاریفماهیت و اهداف استراتژی هامبانی نظری و پیشینه پژوهش فناوریانواع ارزیابی تکنولوژیمفهوم ارزیابی توانمندی تکنولوژینگین فایل رفتن به سایت اصلی…

 • پاورپوینت خزندگان

  پاورپوینت خزندگان دانلود پاورپوینت خزندگان دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع خزندگان؛ در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی از متن پاورپوینت: مارها، مارمولک ها، تمساح ها و…

 • پیشینه و مبانی نظری خشونتها خانگی و آزار جنسی

  پیشینه و مبانی نظری خشونتها خانگی و آزار جنسی دانلود پیشینه و مبانی نظری خشونتها خانگی و آزار جنسی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خشونتها خانگی وآزار جنسی فصل…

 • پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست

  پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست دسته بندي : پرستاری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست،در حجم 32…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعريف ازدواج

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعريف ازدواج دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق تعريف ازدواج دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعريف ازدواج 2 - 37 رضايت زناشويي 2 - 38 چارچوب نظري پژوهش در زمینه…

 • پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی

  پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی برچسب ها: اسپکترومتری تحرک یونیاجزای مهم دستگاه تحرک یونیمنبع یونششبکه الکتریکی شبکه محافظ ضعف های GC مزایای GC محفظه تزریق رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

  پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)،در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: نت مخفف کلمات نگهداری…

 • پیشینه و مبانی نظری خلق و خوی کودکان

  پیشینه و مبانی نظری خلق و خوی کودکان دانلود پیشینه و مبانی نظری خلق و خوی کودکان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلق و خوی کودکان فصل دوم :…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم آزمون و هنجار (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ارزيابي و تحليل و روانسنجي آزمون ها,پيشينه تحقيق بررسی آزمون و هنجار,چارچوب نظري,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم برند و برندسازی و محبوبیت برند (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد ارزشیابی ملاکی و هنجاری,مباني نظري…

 • گزارش تخصصی :درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب

  گزارش تخصصی :درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب برچسب ها: اقدام پژوهی ناخن جویدن دانش آموزاندانلود رایگان مقاله ناخن جویدنناخن جویدن pdfتحقیق در مورد ناخن جویدن کودکانپژوهش درباره ناخن جویدن دانش آموزاناقدام پژوهی ناخن…

 • پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمی

  پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمی برچسب ها: بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمیگروه بندی محصولات پتروشیمیواحد های گوگرد و تصفیه گازمحصولات پتروشیمی برآورد قیمت تمام شده محصولات پتروشیمیگاز طبیعی پتروشیمی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بررسی و ارزیابی صنعت پترشیمی…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی بسته بندی میوه با ظرفیت 2200 تن در سال

  بسته بندی به روش منجمد,پروژه کارآفرینی بسته بندی میوه,دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه حات,طرح بسته بندی سبزی,طرح توجیهی احداث کارخانه بسته بندی میوه,طرح توجیهی بسته بندی میوه,طرح کسب و کار میوه دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی بسته…

 • پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم : سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه )

  پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم : سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه ) برچسب ها: پاورپوینت علوم تجربی اول دبستان فصل دوم سلام به من نگاه کن (حواس پنجگانه ) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم تجربی…

 • پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد

  پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد برچسب ها: کشور سوئد برای زندگیدرآمد در سوئدآشنایی با سوئدنقشه کشور سوئدقوانین کشور سوئدشهرهای سوئدآب و هوای سوئدزبان سوئدی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنایی باکشور سوئد دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مصرف بیش از حدارگانوفسفره

  دانلود پاورپوینت با موضوع مصرف بیش از حدارگانوفسفره برچسب ها: ارگانوفسفره چیستآنتی دوت ارگانوفسفرهانواع ارگانوفسفره هامسمومیت با ارگانوفسفره pptانواع سموم ارگانوفسفرهدرمان مسمومیت با ارگانوفسفره هادرمان ارگانوفسفرهداروهای ارگانوفسفره رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مصرف بیش از حدارگانوفسفره دسته…

 • پیشینه و مبانی نظری افت تحصیلی و بازیهای رایانه ای

  پیشینه و مبانی نظری افت تحصیلی و بازیهای رایانه ای دانلود پیشینه و مبانی نظری افت تحصیلی و بازیهای رایانه ای دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق افت تحصیلی وبازیهای…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

  ادبیات نظری ساختار سرمایه و هزینه تأمین مالی,پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و هزینه تأمین مالی,عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه,فصل دوم پایان نامه تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار,مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه تأم دانلود…

 • مبانی نظری اختلال اعتیاد به اینترنت

  اختلال,اعتیاد,اینترنت,مبانی,نظری دانلود فایل اصلی مبانی نظری اختلال اعتیاد به اینترنت از سایت دانلود فایل دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اعتیاد به اینترنت (فصل دوم) در 44 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تعصب و رابطه آن با عزت نفس و خلاقیت (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری دیدگاه های تعصب و خلاقیت,پیشینه پژوهش نظریه های تعصب,پیشینه تحقیق تعصب و رابطه آن با عزت نفس و خلاقیت,چارچوب نظری تعصب,فصل دوم پایان نامه تعصب و رابطه آن با عزت نفس و خلاقیت,مبانی نظری نظری تعصب دانلود فایل…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستمها برچسب ها: پروژه تجزیه و تحلیل و طراحی سیستممقاله در مورد تجزیه و تحلیل سیستم هامراحل تجزیه و تحلیل سیستمجزوه تجزیه و تحلیل سیستم هاتجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع راه نیک بختی

  دانلود پاورپوینت با موضوع راه نیک بختی برچسب ها: آرایه های شعر راه نیک بختیراه نیک بختی از ایرج میرزامعنی کلمات درس راه نیک بختی فارسی هشتممعنی شعر راه نیک بختی کلاس هشتممعنی شعر راه نیک بختی ایرج میرزامعنی شعر…

 • پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی

  پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی دانلود پاورپوینت زندگی نامه دکتر حسابی دسته بندي : فیزیک جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : سال های ابتدایی زندگی دکتر حسابی تحصیلات بازگشت به ایران تدریس فعالیت های علمی و اجتماعی جوایز…

 • پاورپوینت اخلاق در نهج البلاغه

  پاورپوینت اخلاق در نهج البلاغه دانلود پاورپوینت اخلاق در نهج البلاغه دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل از کـاستی های بزرگ اخلاقی که از ضعف نفس و سستی ایمان و نشناختن مقام و کرامت انسانی ناشی…

 • پاورپوینت درز های ساختمانی و کاربرد آنها

  پاورپوینت انواع درز ساختمانی,پاورپوینت درز انقطاع چیست؟,پاورپوینت درز های ساختمانی,پاورپوینت درز های ساختمانی و کاربرد آنها,دانلود پاورپوینت درز های ساختمانی و کاربرد آنها,درز انبساط,درز انقطاع,درز حرکتی,درز های ساختمانی و کاربرد آنها دانلود فایل اصلی پاورپوینت درز های ساختمانی و کاربرد…

 • دانلود پرسشنامه رضایتمندي زناشويي اسلامي

  انریچ فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ,پرسشنامه رضامندی زناشویی,پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ,پرسشنامه رضایت زناشویی اسلامی,فرم بلند پرسشنامه رضایت زناشویی,مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی,مقیاس رضایت زناشویی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه رضایتمندي زناشويي اسلامي از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه رضایتمندي…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم اشتیاق شغلی (فصل دوم)

  ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم اشتیاق شغلی (فصل دوم) دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم اشتیاق شغلی (فصل دوم) دسته بندي : مبانی نظری جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود ادبیات نظری و سوابق…

 • پاورپوینت درمورد عربی 2 درس چهارم( الاعراب المحلی – الاعراب التقدیری)

  الاعراب التقدیری,الاعراب المحلی,پاورپوینت درمورد عربی دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد عربی 2 درس چهارم( الاعراب المحلی – الاعراب التقدیری) از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد عربی 2 درس چهارمقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 7محتویاتقسمتی از پاورپوینتاعراب تقدیری1- مقصور: رفع،…

 • پاورپوینت آشنایی با میدان

  آشنایی با میدان,بررسی شکل گیری میدان,پاورپوینت آشنایی با میدان,پاورپوینت میدان,تاریخچه میدان,تاریخچه میدان در اروپا,دانلود پاورپوینت آشنایی با میدان,میدان,میدان در ایران باستان دانلود فایل اصلی پاورپوینت آشنایی با میدان از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت آشنایی با میدان ، در حجم…