مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

برچسب ها:
درمان شناختی رفتاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افسردگی اعتیاد

رفتن به سایت اصلی

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی، گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد (M.A ) در
رشته مشاوره توانبخشی                                 

عنوان:

مقایسه و بررسی تاثیر
روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری بر میزان کاهش
افسردگی افراد وابسته به آمفتامین و مت آمفتامین شهر کرجهدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تاثیر
دو درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش نشانه های اضطراب و
افسردگی و عوامل جسمی و شناختی نامناسب. برای سنجش این اثر از آماری مانکوا استفاده
شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مصرف کنندگان کلینیک های شهرستان کرج در سال
1394 بودند. روش نمونه گیری به شیوه هدفمند بود. از بین کلینیکهای ترک سو ء مصرف
مواد شهرستان کرج 6 کلینیک به صورت تصادفی انتخاب شده نمونه انتخابی از این جامعه
24 مرد مصرف کننده  آمفتامین و مت آمفتامین
بودند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد  هر دو
درمان به میزانی  مناسب نشانه های افسردگی،
اضطراب، افکار غیر منطقی و  مشکلات جسمی را
در افراد مصرف کننده آمفتامین و متا آمفتامین 
کاهش دادند و موثر بودند .بنابرنتایج این پژوهش می توان در بهبود ویژگی های
روانشناختی  افراد معتاد، همچون افسردگی و اضطراب و عوامل
شناختی و جسمی از دو درمان معروف و مفید شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش
وتعهد استفاده کرد.فهرست مطالبعنوان                                                                                           
                               صفحهچکیده———————————————————–1فصل اول: کلیات
پژوهشمقدمه—————————————————————-
3بیان مسئله ————————————————————
4اهمیت و ضرورت پژوهش ————————————————–
7اهداف
پژوهش———————————————————- 9 فرضیات
پژوهش——————————————————– 9تعاریف مفهومی متغیرها—————————————————11تعاريف عملياتي ——————————————————–11فصل
دوم: ادبیات و پیشینه پژوهشتعریف اختلال سوء مصرف
مواد———————————————14اختلالات روانی ناشی
از مواد /دارو——————————————-14تاریخچه آمفتامین و مت
آمفتامین——————————————-15ویژگی متامفتامین ها و
آمفتامین ها ——————————————15اثرات و عوارض
آمفتامین ها ————— ——————————–16اثرات کوتاه مدت مت
آمفتامین—— —————————————17اثرات طولانی مدت
متامفتامین ها ——————————————-18شکل گیری و روند —————————————————–19شیوه های مصرف
آمفتامین و  مت آمفتامین ————————————20تاثیر متآمفتامین بر
مغز پس از قطع مصرف ————————————-20متآمفتامین و اختلالات
هم زمان———————————————20علل و انگیزه های
گرایش به مواد مخدر —————————————-21مدلهای درمان سو ء
مصرف مواد———————————————22مدل پزشکی ———————————————————22مدل اخلاقی ———————————————————22مدل روان تحلیلی ——-
———————————————23مدل شناختی – رفتاری————————————————-23افسردگی ———————————————————23تاریخچه افسردگی—————————————————23علائم افسردگی —————————————————–24دیدگاه های علل
افسردگی———————————————-25دیدگاه زیست شناختی
————————————————25دیدگاه روان کاوانه —————————————————26دیدگاه یادگیری —————————————————–28دیدگاه رفتاری ——————————————————28دیدگاه اجتماعی – فرهنگی ———————————————30دیدگاه انسان گرایی – هستی گرایی
—————————————-30دیدگاه شناختی – رفتاری ———————————————-31تئوری شناختی رفتاری ————————————————32سن و
افسردگی—————————————————–31رویکرد شناختی رفتاری ———————————————–32مراحل تکوین درمان
شناختی رفتاری ————————————–34هدفهای ارزیابی شناختی
رفتاری —————————————–36اصول درمان شناختی رفتاری——————————————–36کاربرد بالینی رفتار درمانی شناختی رفتاری———————————-38رویکرد تعهد و پذیرش ———————————————–39زیر بنای نظری پذیرش و
تعهد درمانی————————————–42فرآیند درمان پذیرش و
تعهد——————————————-44روش کار در فرایندهای
پذیرش و تعهد————————————-48پژوهش های خارجی————————————————-54پژوهش های داخلی————————————————-58 خلاصه و جمع بندی————————————————-61فصل سوم: روش شناسی پژوهشروش
پژوهش ——————————————————63جامعه آماری ——————————————————63 نمونه پژوهش و روش نمونه گیری—————————————-63ابزار پژوهش- —————————————————–64پرسشنامه افسردگی زانک
——————————————–63شیوه اجرا و جمع آوری
اطلاعات—————————————–64روش تجزیه وتحلیل داده
ها ——————————————-65خلاصه جلسات روان
درمانی پذیرش و تعهد ——————————–65محتوای درمان گروهی شناختی
رفتاری ———————————–67ملاحظات اخلاقی————————————————–69فصل
چهارم: تجزیه تحلیل داده هایافته های
توصیفی————————————————-69آمار
استنباطی —————————————————71 فصل
پنجم: بحث و نتیجه گیریخلاصه
پزوهش—————————————————81بحث و نتیجه گیری بر اساس فرضیات پژوهشی 
—————————–86بحث
و نتیجه گیری نهایی ——————————————-93محدودیت‌های
پژوهش  
———————————————93پیشنهاد
های پژوهش ———————————————-86پیشنهاد
های کاربردی ———————————————-87پشنهادهای
پژوهشی ———————————————–87فهرست
منابع —————————————————-88پیوست————-
——————————————-105پرسشنامه
افسردگی زانک——————————————–106

 فهرست جداولعنوان                                                                                                                                    
صفحه جدول1-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار گروه آزمایش در پیش آزمون————————69جدول2-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار
گروه آزمایش در پس آزمون————————-70جدول3-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار
گروه کنترل در پیش آزمون————————-70جدول4-4: فراوانی، میانگین، و انحراف معیار
گروه کنترل در پس آزمون————————-71جدول 5-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش
فرض تساوی کواریانس ها ————————————72جدول 6-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ——————-72 جدول7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
تفاوت میانگین نمره روان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کاهش میزان افسردگی
اساسی افراد مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین ——————————73جدول8-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش فرض
تساوی کواریانس ها ————————————-74جدول 9-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ———————–74 جدول 10-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره تفاوت میانگین نمره روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش عوامل
شناختی افراد مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین ———————————75جدول 11-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش
فرض تساوی کواریانس ها —————————————76 جدول 12-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ————————————————————–76
جدول 13-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تفاوت
میانگین نمره روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب افراد مصرف کننده
آمفتامین و مت آمفتامین ———————————–77جدول 14-4: نتایج آزمون باکس در مورد پیش فرض تساوی
کواریانس ها ————————————77جدول 15-4: نتایج آماری لامبدای ویلکز ——————————78جدول 16-4: نتایج تحلیل کواریانس تاثیر روان درمانی مبتنی
بر پذیرش و تعهد بر عوامل جسمی افراد مصرف کننده آمفتامین و مت آمفتامین                                                  فهرست
اشکال  عنوان                                                                                                                                      
صفحه 

شکل 2-1 مدل انعطاف پذیری روانی ACT ——————————————— 46

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
967
مشاهده

کد فایل:30803
انتشار در:۱۳۹۷/۱۰/۱۵
حجم فایل ها:4438

اشتراک گذاری:

 قیمت:

18,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
درمان شناختی رفتاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد افسردگی اعتیاد

 • پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

  پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دانلود پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1مقدمه ......................................................................................................................... 20…

 • پیشینه و مبانی نظری شکاف دیجیتالی

  پیشینه و مبانی نظری شکاف دیجیتالی دانلود پیشینه و مبانی نظری شکاف دیجیتالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شکاف دیجیتالی نظریات مربوط به شکاف دیجیتالی نظریه‌ی جبرگرایی تکنولوژیک سابقه‌ی جبرگرایی تکنولوژیک به مراحل…

 • پاورپوینت تاریخچه فوتبال

  پاورپوینت تاریخچه فوتبال دانلود پاورپوینت تاریخچه فوتبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخشی از متن پاورپوینت: بازى فوتبال، امروز قدمتى بیش از دو هزار سال دارد. چین، مصر، یونان و روم باستان را از زادگاه…

 • بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

  بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی برچسب ها: دانش مدیریت دانش عوامل کلیدی موفقیت سازمان تحقیقاتیپایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتیپروژه بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های…

 • پیشینه و مبانی نظری تعامل والدین و فرزند

  پیشینه و مبانی نظری تعامل والدین و فرزند دانلود پیشینه و مبانی نظری تعامل والدین و فرزند دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعامل والدین و فرزند مرور ادبیات مربوطه به روان شناسی و…

 • پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن1(علوم دوم دبستان)

  پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن1(علوم دوم دبستان) برچسب ها: پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن(علوم دوم دبستان) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پیام رمز را پیدا کن1(علوم دوم دبستان) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

  تاثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود,حاکمیت شرکتی ppt,دانلود مباني نظري رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود,فصل,مباني نظري تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود,مباني نظري حسابداري شاخص های حاکمیت شرکتی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) مدیریت سود دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سلامت معنوی (فصل دوم پایان نامه)

  پيشينه پژوهش ابعاد سلامت معنوی,پيشينه تحقيق مولفه های سلا,پيشينه نظري اهمیت سلامت معنوی,چارچوب نظري سلامت معنوی چیست,دانلود مباني نظري نیازهای معنوی بیماران,مباني نظري سلامت روانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سلامت روانی,مقاله سلامت معنوی دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک (فصل دوم)

  پيشين,پيشينه پژوهش نظریه های نوروفیدبک,پيشينه تحقيق مفهوم نوروفیدبک,چارچوب نظري تاریخچه نوروفیدبک,دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درمان نوروفیدبک (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد دیدگاه های نوروفیدبک,مباني نظري نوروفیدبک و بیوفیدبک چیست؟ دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری تحریف های شناختی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري خطاهای شناختی,پيشينه تحقيق تحریف های شناختی,پیشینه نظری تعریف تحریف های شناختی,دانلود مباني نظري تحریف های شناختی,فصل دوم تحریف های شناختی,مباني نظري تحریف های شناختی,مباني نظري و پيشينه پژوهش تحریف های شناختی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری…

 • پاورپوینت درباره وسواس

  پاورپوینت درباره وسواس دانلود پاورپوینت درباره وسواس دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل وسواس یکى از شایع‌ترین اختلالات عصبى در انسان است. در همه جوامع بشرى از متمدن و غیر متمدن، بصورت آشکار و نهان وجود…

 • مقاله بررسی اثر باکتریوفاژها بر باکتري هاي لاکتوباسیلوس دلبروکی در تولید فرآوردههاي تخمیري شیر

  بررسی اثر باکتریوفاژها بر باکتري هاي لاکتوباسیلوس دلبروکی در تولید فرآوردههاي تخمیري شیر,پروژه بررسی اثر باکتریوفاژها بر باکتري هاي لاکتوباسیلوس دلبروکی در تولید فرآوردههاي تخمیري شیر,تحقیق بررسی اثر باکتریوفاژها بر باکتري هاي لاکتوباسیلوس دلبروکی دانلود فایل اصلی مقاله بررسی اثر…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع محیط سازمان

  دانلود پاورپوینت با موضوع محیط سازمان دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع محیط سازمان دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع محیط سازمان،در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:در…

 • ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت (فصل2)

  ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی مفاهیم و دیدگاه های اوقات فراغت,پيشينه پژوهش اوقات فراغت و بیكاری,پيشينه تحقيق ویژگی‌های اوقات فراغت,دانلود مباني نظري مفهوم اوقات فراغت,فصل دوم پايان نامه ارشد اوقات فراغت,مباني نظري تاریخچه اوقات فراغت دانلود فایل اصلی ادبیات تحقیق…

 • بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

  مدیریت ریسک اعتباری,مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان,مطالبات معوق دانلود فایل اصلی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت از سایت دانلود فایل بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت در 214…

 • نحوه کارکرد ایمیل سرور گوگل

  نحوه کارکرد ایمیل سرور گوگل برچسب ها: پروژه میل سرورپروژه ایمیل سرورمقاله ایمیل سرور گوگلسناریو کارکرد ایمیل سرورمقاله درباره نحوه ی کار ایمیل سرورنحوه ی ارسال ایمیل با گوگل رفتن به سایت اصلی نحوه کارکرد ایمیل سرور گوگل دسته بندي…

 • پاورپوینت تمرین پلایومتریک

  پاورپوینت تمرین پلایومتریک برچسب ها: پاورپوینت تمرین پلایومتریکفعال شدن واحدهای حرکتیاستفاده از انرژی کشسانی و بازتاب هاحركت انفجاريویژگی مکانیکی تمرین رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تمرین پلایومتریک دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

 • پاورپوینت درمورد اقلیم گرم و مرطوب

  پاورپوینت درمورد اقلیم گرم و مرطوب دانلود پاورپوینت درمورد اقلیم گرم و مرطوب دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل دیوارهای شرقی و غربی در تابستان تقریبا دو برابر زمستان انرژی خورشیدی جذب می کنند و این به…

 • مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش روابط با دیگران و مدلهای آن (فصل 2)

  پيشينه پژوهش دانلود کتاب ارتباط با دیگران,پيشينه تحقيق مهارت برقراری ارتباط با دیگران,دانلود مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف سبک‌های دل‌بستگی (فصل 2),فصل دوم پايان نامه راههای برقراری ارتباط,مباني نظري مهارت ارتباط موثر با دیگران دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی

  ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی دانلود ادبیات نظری تحقیق انعقاد قرارداد ارفاقی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل شرايط انعقاد قرارداد ارفاقي در ايران قرارداد ارفاقي از اعمال حقوقي محسوب مي شود .…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری فراشناخت,ادبیات نظری فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه),ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه),دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت وراهبردهای فراشناختی (فصل دوم پایان نامه) دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و…

 • دانلود طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)

  پروژه کارافرینی تولید دیوار پیش ساخته,دانلود طرح توجیهی پارتیشن چوبی و فلزی,طرح پارتیشن چوبی,طرح توجیهی تولید پارتیشن چوبی,طرح توجیهی جدید تولید پارتیشن,طرح کسب و کار تولید پارتیشن,کارافرینی تولید پانل پیش ساخته,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی تولید پانل…

 • بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری

  بررسی ارتباط انتقال مهارت های مدیریتی به زیردستان و جانشین پروری برچسب ها: پایان نامه مهارت های مدیریتیتحقیق جانشین پروریمفهوم شناسی مهارت های مدیریتیمهارت هاي انساني بر اساس مدل كاتز مهارت های ادراکیانواع مهارت‌هاي مديريتيمفهوم شناسی جانشین پروریتوسعه شغلی کارکنانمدیریت…

 • پیشینه و مبانی نظری ارزش ویژه برند داخلی سازمان

  پیشینه و مبانی نظری ارزش ویژه برند داخلی سازمان دانلود پیشینه و مبانی نظری ارزش ویژه برند داخلی سازمان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ارزش ویژه برند داخلی سازمان برند تاکنون بدنه وسیعی…

 • بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن

  بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق وارائه الگو برای سنجش اثربخشی آن برچسب ها: ارزیابی عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی تصمیم گیری چند معیاره(تاپسیس و ویکور)پایان نامه بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی

  دانلود رایگان طرح توجیهی شرکت حسابداری,دانلود طرح توجیهی آم,دانلود طرح توجیهی رشته حسابداری,دانلود طرح توجیهی شرکت حسابداری,طرح توجیهی رشته حسابداری,طرح توجیهی شرکت تعاونی حسابداری,طرح توجیهی شرکت حسابداری و حسابرسی,طرح توجیهی یک شرکت حسابداری دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و کارآفرینی…

 • پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری

  پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری برچسب ها: دمای مناسب برای پرورش گاوتجهیزات مورد نیاز گاوتنش گرمایی در گاو شیری تنش گرمایی در گاو شیری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تنش گرمایی در گاو شیری دسته بندي : مهندسی کشاورزی…

 • پاورپوینت بررسی حقوق و پاداش مدیران اجرایی

  اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری,برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی,تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی,دانلود پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی,دلیل هایی برای اجرای برنامه های مبتنی بر سود خالص,نقش ریسک در حقوق و پاداش مدیران…

 • پاورپوینت طرح توجیهی پروار بندی گوساله

  پاورپوینت طرح توجیهی پروار بندی گوساله برچسب ها: پرواربندی گوسالهطرح توجیهی پرواربندی گوساله 30 راسیدانلود رایگان طرح توجیهی پرواربندی گوساله 10 راسیطرح توجیهی پرواربندی گوساله 20 راسیطرح توجیهی پرواربندی گوساله 50 راسی رایگانپرواربندی گوساله pdfطرح توجیهی گاو گوشتی 10 راسیطرح…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی پارکینگ

  برنامه فیزیکی طراحی پارکینگ,پایان نامه معماري طراحی پارکینگ,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی پارکینگ,رساله معماري طراحی پارکینگ,طراحی پارکینگ,ظوابط و استانداردهای طراحی پارکینگ,مطالعات طراحی معماری پارکینگ طبقاتی دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی پارکینگ از سایت دانلود فایل…

 • تحقیق تحلیل رفتار متقابل

  تحقیق تحلیل رفتار متقابل دانلود تحقیق تحلیل رفتار متقابل دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل ورد تحقیق تحلیل رفتار متقابل ، در حجم 37 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت.  بخشی از…

 • فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با انواع عایق های صوتی(عناصر و جزئیات 2)

  فایل پاورپوینت معرفی و آشنایی با انواع عایق های صوتی(عناصر و جزئیات 2) برچسب ها: دانلود پاورپوینت عایق های صوتیپروژه درس عناصر و جزئیات 2عایق بندی کف و دیوارهاعایق بندی پنجرهانواع عایق صوتیپاورپوینت عایق صوتیدانلود پاورپوینت معماریعایق های صوتیدانلود انواع…

 • اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراك شده و بهزیستی

  اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس ادراك شده و بهزیستی برچسب ها: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهیاسترس ادراک شدهبهزیستی روانشناختیکیفیت زندگیبیماری قلبیتعاریف کیفیت زندگیمولفه های بهزیستی روانیعوامل مؤثر در بروز استرسنظريه های…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (فصل دوم )

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت (فصل دوم ) برچسب ها: ادبیات نظری شخصیتفصل دوم پایان نامه شخصیتپیشینه تحقیق شخصیت دیدگاه هایی درباره شخصیتچارچوب نظری شخصیتپیشینه و مبانی نظری شخصیت رفتن به سایت اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شخصیت…

 • پاورپوینت بررسی شاخص های بخش مسکن

  پاورپوینت بررسی شاخص های بخش مسکن برچسب ها: دانلود پاورپوینت بررسی شاخص های بخش مسکنبررسی بخش مسکنبررسی شاخص های بخش مسکنپاورپوینت مسکنمسکنپاورپوینت بررسی بخش مسکنخانوار و مسكن شاخص هاي اقتصادي مسكنپاورپوینت بخش مسكن در يك نگاه رفتن به سایت اصلی…